Een onderzoek van IDC toont aan dat de verkoop van het aantal PC’s in het jaar 2013 met 10,1 procent zal dalen. Deze dalende trend zal volgens verwachting omstreeks 2015 enigszins worden gestabiliseerd, maar tot 2017 hoeft geen stijgende lijn verwacht te worden, aldus het onderzoek.

De toenemende populariteit van met name de tablet en de smartphone ligt deels ten grondslag aan het dalend aantal verscheepte PC’s wereldwijd. Volgens onderzoeksbureau IDC zal de verkoop van PC’s in 2013 met 10,1 procent afnemen ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze daling zal in 2014 volgens verwachting wederom worden voortgezet, met 3,8 procent. De verwachting is dat omstreeks 2015 het aantal verscheepte PC’s stabiel zal blijven ten opzichte van het jaar ervoor. Onder PC’s wordt hier verstaan: desktopcomputers, notebooks en laptops.


De daling zou voornamelijk van toepassing zijn voor de particuliere markt. De zakelijke PC-markt zou stabieler zijn, mede dankzij het vervangen van systemen door Microsoft’s stopzetten van ondersteuning voor het besturingssysteem Windows XP in 2014.

Naar verwachting zal het aantal hybride apparaten, grotendeels uitgerust met Windows, de komende jaren naar schatting groeien tot een totaal van bijna 40 miljoen stuks in 2017. Naar verwachting zal dit aantal in 2013 nog niet meer dan 7,5 miljoen zijn. Ondanks deze stijgende groei maakt deze markt slechts een klein onderdeel uit van de totale PC-markt. Volgens IDC zal het totaal aantal verscheepte PC’s in 2017 namelijk 305,1 miljoen bedragen.