2min

Uit een onderzoeksrapport van OutSystems blijkt dat organisaties er nog altijd moeite mee hebben om webapps en mobiele applicaties te ontwikkelen. Maar liefst 62 procent van alle IT-professionals geeft aan achter te lopen bij de ontwikkeling van apps en 76 procent stelt dat de appontwikkeling meer dan drie maanden in beslag neemt.

Dit blijkt uit het Application Development in the Age of Digital Transformation-rapport (PDF) van OutSystems. Daarvoor organiseerde het een enquête onder meer dan 3.200 IT-professionals uit 40 landen en 28 sectoren. Het is de vierde keer dat het onderzoek gehouden wordt en volgens CMO Steve Rotter van OutSystems blijkt dat “veel IT-professionals op een kritiek punt staan als het gaat om digitale transformatie en applicatieontwikkeling. Projectachterstanden nemen toe, er komen steeds meer systemen die moeten integreren, de vraag naar mobile en IoT groeit en er is een tekort aan ervaren ontwikkelaars. Dit zijn volgens IT’ers de grootste struikelblokken op hun werkgebied.”

Daarbij constateert het bedrijf een aantal struikelblokken. De eerste daarvan ligt bij de achterstand van ontwikkeling van apps. Meer dan de helft van IT-professionals (62 procent) heeft hiermee te maken. Een gebrek aan relevante vaardigheden, waar 88 procent van de respondenten door getroffen wordt, is een andere grote factor.

Ook stellen veel van de IT-professionals die ondervraagd zijn – 76 procent – dat de ontwikkeltijden van apps extreem lang zijn. Voor de meesten ligt die tijd boven de drie maanden, maar sommigen (11 procent) zijn maar liefst een jaar bezig. Dat leidt tot ontevredenheid, want IT-professionals geven aan graag sneller te willen werken.

Wellicht daarmee verbonden is een gebrek aan tijd en geld. 47 procent van de respondenten heeft te maken met een tekort aan tijd en 46 procent met een geldgebrek. Er zijn simpelweg teveel verschillende klussen met hoge prioriteit (38%) die de zorgvuldige ontwikkeling van apps in de weg staan.

De vraag hiernaar groeit ook exponentieel. 88 procent van de IT-professionals ziet de ontwikkeling van een app zelfs als cruciaal. Mobiele functionaliteit is dan ook het belangrijkste bij de ontwikkeling van een toepassing. Daarbij wordt overigens wel meer geëxperimenteerd, 43 procent van de IT-professionals maakt gebruik van low-code en no-code platformen of overweegt het gebruik hiervan.

Daarin ligt volgens OutSystems overigens een van de oplossingen voor de problematiek. Bedrijven die een low-code ontwikkelplatform hebben ingezet zien significante verbeteringen op het gebied van ontwikkelsnelheid van mobile apps (51 procent) en zeggen minder afhankelijk te zijn van derden voor de levering ervan (13 procent).