2min Devops

‘Uploadfilter’-wetgeving definitief door EU goedgekeurd

‘Uploadfilter’-wetgeving definitief door EU goedgekeurd

De lidstaten van de Europese Unie hebben definitief ingestemd met de nieuwe auteursrechtenwet. Dit betekent onder meer dat er een zogeheten uploadfilter kan worden geïntroduceerd omdat online platformen nu verantwoordelijk worden voor schendingen van het auteursrecht.

Concreet omvat de nu door de EU aangenomen wetgeving dat er een aantal veranderingen komen op het gebied van auteursrecht. De verandering die het meeste stof doet opwaaien, is die van de realisatie van een goed functionerende marktplaats voor auteursrechten. Deze regelgeving waarschijnlijk leiden tot een ‘uploadfilter’ voor online platforms.

De nu goedgekeurde richtlijn omvat nieuwe rechten voor uitgevers voor het online gebruik van hun publicaties. Auteurs van werken die zijn opgenomen in de betreffende publicaties hebben recht op een deel van de inkomsten van de uitgever die uit deze nieuwe rechten voortvloeien. Alleen het creëren en uploaden van content als citaten, kritieken, recensies, karikaturen, parodieën en pastiches zijn vrij van de nu aangenomen regelgeving.

Gevolgen voor online platforms

Dit heeft onder meer gevolgen voor online platforms die zijn gebaseerd zijn op model met een ‘door gebruikers geüploade inhoud’. Deze platforms moeten in principe een licentie verkrijgen voor auteursrechtelijk beschermde werken die gebruikers uploaden, tenzij aan een aantal voorwaarden van de richtlijn wordt voldaan.

Dit betekent dat deze platforms, denk aan onder andere Facebook, Google of YouTube, zich actief moeten gaan inzetten om auteursrechtelijk materiaal te beschermen en de echte auteurs hiervoor te vergoeden. Dit kan voor hen behoorlijk in de kosten gaan lopen, dus wordt verwacht dat hiervoor een ‘uploadfilter’ actief zal worden.

Europees Parlement eerder akkoord

Negentien Europese lidstaten stemden in met de nieuwe wet. Nederland, Luxemburg, Italië, Polen, Finland en Zweden stemden tegen. België, Estland en Slovenië weigerden te stemmen. Hiermee was er toch een zodanig grote meerderheid dat de wet is aangenomen. Het Europees Parlement ging al op 26 maart akkoord met de nieuwe regelgeving rondom het auteursrecht.