Chef, een maker van automatiseringssoftware, heeft zijn continuous automation-platform Automate voorzien van een update. Deze richt zich op hoge availability (beschikbaarheid), performance en disaster recovery.

Het zogenaamde Chef Automate Cluster is bedoeld voor klanten die “meer dan 10.000 nodes draaien en/of veeleisende SLA’s hebben”, vertelt Custom Engineering lead Irving Popovetsky, schrijft Devclass.

Automate Cluster verlaagt de downtime voor deze gebruikers, door een ‘start to finish’-aanpak te volgen. Die aanpak omvat onder meer het aanbieden van een expert die Chef Automate Cluster installeert en configureert in de cloud of het private datacenter naar keuze.

Bedrijven die de optie aanschaffen voor meerdere installaties krijgen ook een implementatie van een disaster recovery-configuratie, die voldoet aan hun eisen.

Security voorop

Bedrijven zijn tegenwoordig veel bezig met security, en daar springt Chef Automate Cluster ook op in. Alle systemen worden op zo’n manier opgezet dat alle API- en datadiensten “beperkt zijn tot mutual-TLS authentication en transport-encryptie”.

Dat betekent dat alle data die van de client server en terug verplaatst wordt en de data die door het cluster loopt, out of the box beschermd zijn. Klanten die een vergelijkbaar security-niveau willen voor hun resting data kunnen een integratie aanvragen voor full-disk encryptie-oplossingen, die dan ook meegenomen worden tijdens de installatie.

Na de installatie wordt de cluster gevalideerd via load en failover testing. Chef Professional Services controleert dan ook of back-up en monitoring werken zoals bedoeld, en operators worden getraind om zo goed mogelijk gebruik te maken van het platform.

Maandelijkse Operations Review-meetings

Chef Automate Clusters komt ook met maandelijkse Operations Review-meetings, mochten operators later nog hulp nodig hebben. Daarnaast zijn er jaarlijkse bezoeken om de clusters te bekijken en te zien of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Los daarvan heeft het support team van Chef systeemdocumentatie voor iedere installatie. Mocht er iets mis gaan, dan hebben zij dus alle vereiste informatie beschikbaar.

Lees meer