2min

Tags in dit artikel

, , ,

Google gaat de stekker strekken uit App Maker, een tool waarmee gebruikers applicaties kunnen ontwikkelen door middel van low code. Er wordt gefaseerd toegewerkt naar de beëindiging van de dienst, welke gepland staat voor 19 januari 2021.

Google heeft gebruikers van App Maker ingelicht over het verdere verloop van de dienst die deel uitmaakt van G Suite. In de verklaring valt te lezen dat de tool komt te vervallen vanwege het lage gebruik ervan. Er speelt echter ook het vermoeden dat de recente overname van no code-specialist AppSheet meespeelt in de beslissing, mede vanwege het feit dat AppSheet in de verklaring aangedragen wordt als alternatief voor App Maker.

De beslissing van Google zorgt er hoe dan ook voor dat App Maker per direct uitsluitend nog op regulier onderhoud kan rekenen, verdere ontwikkeling van de dienst is beëindigd. Vanaf 15 april 2020 zullen gebruikers tevens niet meer nieuwe applicaties met App Maker kunnen maken, maar is het nog wel mogelijk om bestaande applicaties verder te ontwikkelen en deployen. 19 januari 2021 dient als deadline, aangezien App Maker-apps vanaf dat moment stoppen met werken en er geen toegang meer is tot de apps. App Maker-data die opgeslagen is in Cloud SQL zal onaangetast blijven en de policies volgen van je Google Cloud-account.

AppSheet als alternatief

Google geeft zelf dus aan dat de tool voor het maken van simpele applicaties stopt vanwege het lage gebruik. De techgigant heeft vaker om dezelfde reden de stekker getrokken uit diensten, maar het zou op zijn minst opmerkelijk zijn om te stoppen met de low code-dienst zonder een alternatief achter de hand te hebben. Zeker ook vanwege de populariteit van low code en no code op dit moment

Het alternatief lijkt dus AppSheet te worden, een leverancier van no code-software. De overname van deze speler werd in januari nog bekendgemaakt. AppSheet haalt data uit bijvoorbeeld spreadsheets en databases, veld- en kolomnamen staan aan de basis voor het bouwen van apps.