2min

Tags in dit artikel

, ,

Onderzoek van softwareleverancier Fairwinds wijst op een aantal lopende problemen omtrent Kubernetes. In het Kubernetes Benchmark Report 2023 schenken de onderzoekers aandacht aan een aantal core issues: betrouwbaarheid, security en kosteneffectiviteit. Wat het meest opvalt is dat 2022 op sommige vlakken slechtere cijfers toont dan het jaar ervoor.

Fairwinds ziet dat veel leidinggevenden van DevOps-teams de visibility missen die bij cluster-management gewenst is. De effecten hiervan lopen uiteen, van onnodige security-risico’s tot te hoge cloud-kosten en verloren klanten door slechte applicatie-prestaties, aldus het onderzoeksteam.

Onderbemand

Het rapport, dat hier gratis op te vragen is, spreekt over een probleem dat velen bekend voor zal komen: DevOps-teams zijn simpelweg onderbemand. Om die reden raadt Fairwinds aan om Kubernetes-beleid en -vangrails in te zetten die voorkomen dat de inzet in container-technologie teleurstellende resultaten kent.

Bij Kubernetes-clusters is het algemene advies om limieten te stellen op het gebruik van resources en het aantal requests op workloads. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat er continu opgeschaald wordt en nieuwe toepassingen ontstaan bij organisaties. Deze innovatie verloopt klaarblijkelijk zo snel dat het onderzoek zelfs een drastische daling ziet in het toepassen van deze resource- en request-limieten. Daar waar in 2021 41 procent van organisaties dit deed voor 90 procent van de eigen applicaties, is dat percentage in 2022 gedaald naar 17 procent. Met andere woorden: terwijl Kubernetes-gebruik toeneemt, neemt de visibility af. Dit leidt tot onnodige en onoverzichtelijke kosten, aangezien applicaties hierdoor vaker ongestoord veel te veel hardware-cycli opeisen.

Een andere manier om Kubernetes-gebruik efficiënt te houden, is om zogeheten ‘liveness probes’ in te zetten. Deze probes monitoren de gezondheid van en applicatie en kijken of een Kubernetes-container wel draait. Zonder deze probes kan een vastgelopen container alsnog draaien, waardoor er zonder eindresultaat wederom van hardware-resources gesnoept wordt. Ook hier merken de onderzoekers op dat 2022 slechtere resultaten kent dan 2021: daar waar 65 procent geen liveness probes in hadden gezet voor meer dan 10 procent van de workloads, is dat nu 83 procent.

Andere problemen bestaan uit het missen van deployment-replica’s, dat bij een kwart van organisaties plaatsvindt. Ook CPU-limieten worden niet consequent nageleegd, terwijl het door missende CPU-requests mogelijk is dat één Kubernetes-pod de resources kaapt die een andere pod had willen gebruiken.

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws te melden: Kubernetes-guardrails zorgen bijvoorbeeld voor snellere oplossingen van problemen. Men vangt eerder misconfiguraties op dan dat ze problemen veroorzaken. Op dit gebied raadt Fairwinds aan om de eigen software in te zetten. Dat is natuurlijk niet al te verrassend.

Lees ook: De staat van Kubernetes in 2023