2min

Tags in dit artikel

, ,


Een verbeterde 32-bit out-of-process designer moet ondersteuning bieden voor legacy 32-bit Windows Forms (WinForms)-applicaties. Met deze aanpassing probeert Microsoft een probleem op te lossen dat ontstond in november 2021, toen de eerste 64-bit versie van Visual Studio 2022 werd geïntroduceerd.

WinForms is een framework voor .NET-desktopapplicaties en wordt nog steeds veel gebruikt door ontwikkelaars, vooral voor het bouwen en onderhouden van op maat gemaakte bedrijfsapplicaties. De introductie van de 64-bit Visual Studio 2022 leidde tot het falen van de 32-bit out-of-process designer voor WinForms. Door out-of-process draait een onderdeel niet binnen dezelfde applicatie, maar wordt het opgestart als een losse applicatie ernaast. Door het niet correct functioneren van de designer, ervoer een WinForms .NET Framework-project gericht op de x86-architectuur een ‘white screen of death’ in de designer.

Microsoft heeft inmiddels verschillende oplossingen geïnitieerd, maar het gewenste resultaat is nog niet bereikt. Nu wordt een geüpdatete out-of-process designer geïntroduceerd voor .NET Framework WinForms-applicaties. “Als je een WinForms .NET Framework-project probeert te openen, dat een verwijzing naar een 32-bits component heeft, zal Visual Studio automatisch een dialoogvenster openen en vragen of je je project wil openen met de 32-bits .NET Framework out-of-process designer”, kondigt Microsoft nu aan.

Uitdaging

In dezelfde aankondiging verklaart Microsoft dat momenteel het meeste werk gaat zitten in de out-of-process designers. Het bedrijf beschouwt het overbruggen van de architectuurkloof tussen 32-bit en 64-bit als een uitdagende taak. De geüpdatete 32-bit .NET Framework designer zal dan ook geen volledige overeenkomst hebben met de oude in-process .NET Framework Designer vanwege de architectuursverschillen.

Tip: Visual Studio krijgt nieuwe SDK voor extensies