2min

Tags in dit artikel

, ,

Atlassian brengt nieuwe functies naar Jira om de werkzaamheden van ontwikkelaars verder te versimpelen.

Om inzicht te bieden in de prestaties van apps, worden Compass-componenten nu beschikbaar gesteld in Jira. Compass is het ontwikkelaarsportaal van Atlassian dat de componenten van engineeringteams bijhoudt. Alle softwarecomponenten worden gecatalogiseerd om het overzicht te behouden. Componenten kunnen bijvoorbeeld API’s en softwarebibliotheken zijn.

Veel ontwikkelteams maken gebruik van zowel Jira als Compass. Tot nu toe moesten ze tussen de tools schakelen, wat mogelijk tot contextverlies leidde. De update maakt Compass-componenten direct toegankelijk in Jira, zodat gebruikers softwareproblemen in Jira kunnen koppelen aan de componenten uit de Compass-catalogus.

Hierdoor is er vanuit Jira sneller toegang tot de benodigde informatie, zoals de health-status, naleving van standaarden, documentatie en gerelateerde CI/CD-activiteiten.

Work Suggestions

De tweede nieuwe feature voor Jira, genaamd Work Suggestions, richt zich op het aanpakken van een bestaand probleem van ontwikkelaars: het omgaan met taken die onverwacht tussendoor komen. Deze taken zijn moeilijk in te passen in een werkplanning. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beoordelen van pull requests, het oplossen van buildfouten en het verhelpen van kwetsbaarheden die direct moeten worden aangepakt. Atlassian geeft aan dat voor dergelijke werkzaamheden vaak andere tools worden gebruikt.

Schermafbeelding van een Jira-dashboard met verschillende projectmanagementtaken en problemen in een kanban-stijl bord.

Work Suggestions beoogt deze traditionele aanpak te veranderen door automatisch taken met hoge prioriteit te tonen in Jira. Op deze manier kunnen ontwikkelaars dringende taken beter afstemmen op andere geplande werkzaamheden in Jira. Bovenstaand gifje laat zien hoe de Work Suggestions eruitzien.

Tip: Jira Enterprise-updates richten zich op verbeterde prestaties