De intentie kennen van medeweggebruikers is een belangrijke manier om te anticiperen en reageren op de weg. Als mens heb je daarvoor de richtingaanwijzer en andere manieren om je intenties kenbaar te maken. Ook autonome voertuigen zullen op de een of andere manier hun intenties kenbaar moeten maken.

Fox en Virginia Tech denken een methode ontwikkeld te hebben om weggebruikers bepaalde informatie te verschaffen. Op dit moment voeren ze proeven uit waarbij lichtsignalen duidelijk moeten maken wat zelfrijdende auto’s gaan doen. Als een chauffeurloze auto bijvoorbeeld afremt, zouden er twee witte lichten op de zijkant kunnen flitsen. Zo heeft Ford een aantal andere tekens bedacht waarmee middels lichtsignalen de intenties van de auto’s kenbaar kunnen worden gemaakt.

Enige bekendheid

Er is gekozen voor lichtflitsen omdat mensen daar al aan gewend zijn. Er zitten immers al lampen op auto’s waarmee duidelijk wordt gemaakt wat mensen doen. Ook voert Ford in samenwerking met Virginia Tech proeven uit om te kijken op welke signalen mensen het beste reageren. Er rijden in de Verenigde Staten een aantal busjes rond die zo aangepast zijn dat het erop lijkt dat er geen chauffeur in zit. Camerabeelden geven duidelijkheid over de reactie van weggebruikers op bepaalde signalen.

Tegelijk voert Fox ook gesprekken met meerdere andere bedrijven in de auto-industrie, om de signalen te kunnen standaardiseren. Zo kunnen alle autofabrikanten die zelfrijdende voertuigen in ontwikkeling hebben, hun auto’s dezelfde signalen laten uitgeven. Op die manier hoeven mensen dus niet teveel verschillende signalen te leren kennen. Overigens wordt er ook gewerkt aan technieken om mensen die slecht of helemaal niet kunnen zien te helpen. Daarvoor heeft Ford een los project lopen.

Dat er nu gesprekken worden gevoerd over het standaardiseren van de techniek van Ford, wil niet zeggen dat de auto-industrie uiteindelijk daarvoor kiest. Het is goed mogelijk dat men een andere beslissing neemt. Maar het is wel van groot belang en daarmee ook een goede stap, dat er dit soort zaken worden afgesproken, nu zelfrijdende voertuigen steeds alomtegenwoordiger worden.

https://www.youtube.com/watch?v=EwujR1ARsog