Abonneer je gratis op Techzine!

Afgevaardigden van de Amerikaanse muziek- en filmindustrie zullen vandaag hun argumenten tegen online ruildiensten als KaZaA en MusicCity voor de rechter in Los Angeles mondeling kracht bij zetten. De zaak tegen de populaire online ruildiensten loopt al sinds oktober 2001. De Recording Industry Association of American, de Motion Picture Association of America en de National Music Publishers Association eisen stopzetting van de populaire diensten wegens het illegaal uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd werk. Ze wijzen erop dat de diensten vergelijkbaar zijn met Napster dat in juli 2001 om dezelfde reden werd stilgelegd.

Volgens de advocaten van KaZaA en Grokster zijn hun online diensten juist niet te vergelijken met ‘voorganger’ Napster omdat de nieuwe diensten niet de mogelijkheid hebben het gedrag van gebruikers te monitoren. Overigens moet de rechter ook nog besluiten of het moederbedrijf van KaZaA, Sharman Networks, wel in de Verenigde Staten vervolgd kan worden. Sharman Networks is gehuisvest in Australië en staat geregistreerd in Vanuatu, een klein eilandenstaatje in de South Pacific.