2min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

HAAGnet, de facilitaire ICT-dienstverlener van de gemeente Den Haag, heeft een overeenkomst gesloten met Getronics voor het beheer van de gemeentelijke netwerkinfrastructuur, welke ruim 12.000 aansluitingen omvat. Getronics is door de gemeente Den Haag gekozen na een zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure. De overeenkomst, met een waarde van enkele miljoenen euro’s, heeft een looptijd van tien jaar.

"Met het binnenhalen van deze opdracht verstevigen wij onze positie op de gemeentemarkt aanzienlijk. Bovendien is het wederom een bevestiging van het vertrouwen dat onze klanten in ons als outsourcing partner hebben", aldus Oswald Coene, Algemeen Directeur Getronics Nederland en lid van de Raad van Bestuur van Getronics.

De uitbestede werkzaamheden bestaan uit het beheer en onderhoud van spraak- en datadiensten alsmede de bekabelingsinfrastructuur. Naast de beheerdiensten zal Getronics ook zorgdragen voor toekomstige levering en implementatie van zowel passieve als actieve netwerkcomponenten. De dienstverlening zal grotendeels vanuit het Stadhuis van de gemeente Den Haag worden geleverd.

Getronics beheert al enkele jaren het wide area network HAAGnet van de gemeente Den Haag. Dit netwerk omvat het gemeentelijk data- en telefonienetwerk, het inter- en intranet en de koppeling met GemNet. Voor de nieuwe overeenkomst heeft Getronics gekozen voor een nieuw service model. De transitiefase naar dit nieuwe model zal naar verwachting medio januari 2004 afgerond zijn. Het nieuwe model zal er voor zorgen dat de dienstverlening nog meer in lijn ligt met de hedendaagse eisen en wensen van de gemeente Den Haag.

Over HAAGnet beheer
HAAGnet beheer is een afdeling van de Facilitaire Dienst van de gemeente Den Haag. Voor een dertiental gemeentelijke diensten verzorgt zij het beheer en onderhoud van het gemeentelijk data- en telefonienetwerk. HAAGnet omvat circa 6.500 data- en 5.500 telefonieaansluitingen verspreid over ongeveer 15 hoofd- en 40 kleine locaties.