3min

De Gemeente Den Haag heeft bemiddeld in een slepend conflict dat al enige jaren de aanleg van glasvezel in de gemeente bemoeilijkt. De twee concurrerende aanbieders binnen de gemeente, KPN en T-Mobile, mogen nu ieder de helft van het aantal adressen in de gemeente verglazen.

Volgens het Financieele Dagblad heeft de gemeente, onder verantwoordelijkheid van wethouder van Economische Zaken Saskia Bruines, het heft in handen genomen voor de verglazing van de stad. De aanleg van glasvezel in Den Haag loopt al enige tijd vertraging op vanwege de onderlinge concurrentie tussen aanbieders KPN en T-Mobile. De twee partijen gingen vaak aan de slag met de aanleg van glasvezel in dezelfde wijken, terwijl andere wijken compleet overgeslagen werden.

Tegengaan vertraging

Volgens de gemeente Den Haag leidde dit tot onnodige vertraging van de aanleg van glasvezel in de Hofstad en is dit niet in lijn met de ambitie van de gemeente om de hele stad van glasvezel te voorzien. Vandaar dat werd besloten met beide partijen aan tafel te gaan zitten en de stad te ‘verdelen’, zo geeft de gemeente aan tegenover het FD.

Het betekent dat KPN en T-Mobile ieder de helft van de Haagse huishoudens voor het einde van 2023 op glasvezel gaan aansluiten. Daarbij wordt de helft van de andere partij met rust gelaten, totdat alle aansluitingen zijn afgehandeld. Daarna is het mogelijk dat zij alsnog op dezelfde locaties een eigen glasvezelnetwerk aanleggen, maar daar moet dan een jaar tussen zitten.

Uiteindelijk moet de aanpak voorkomen dat beide partijen elkaar in de weg zitten, wat tot vertraging leidt. Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat binnen korte tijd straten achterelkaar worden opengelegd voor de aanleg.

Unieke aanpak

De aanpak van de gemeente was uniek, zo geeft Bruines aan. Vooral omdat de Telecomwet voor dit geschil geen uitweg bood. Bovendien vond de gemeente het belachelijk dat sommige wijken wel over glasvezel beschikken en andere nog steeds aangewezen zijn op koper. Daarom besloot de gemeente tot de onorthodoxe manier om zelf de regie te nemen en beide partijen aan tafel te zetten. Dit om te kijken of er afspraken konden worden gemaakt over een tijdelijke verdeling van de aanleggebieden. De bedrijven legden daarvoor hun bouwplannen over aan de gemeente, die zo het overzicht had van waar de overlap zat.

De gemeente heeft voor dit overleg wel toestemming gevraagd aan telecomtoezichthouder ACM. Gemeente mogen bedrijven nooit dwingen afspraken te maken over de aanleg van glasvezel. Ook mag het niet worden verboden een twee of derde netwerk aan te leggen.

Reactie KPN en T-Mobile

In een reactie geeft KPN aan nog steeds de ambitie te hebben heel Den Haag van glasvezel te voorzien, dus ook in de gebieden waar T-Mobile actief is, alleen al voor de backbone van het mobiele netwerk. De telecomoperator ziet de nu gemaakte afspraken wel als positief om te voorkomen dat de bouwactiviteiten stil komen te liggen.

T-Mobile geeft in een reactie aan geen ambitie te hebben om ook in ‘KPN-wijken’ glasvezel uit te rollen. Volgens de telecomoperator zijn er genoeg witte vlekken waar het zijn glasvezelnetwerk kan uitrollen.

Tip: KPN verlaagt tarieven glasvezeltoegang voor andere internetaanbieders