De Opta, de Onafhankelijke Post en Telecom-municatie Autoriteit, heeft de eerste boetes opgelegd aan verzenders van spamberichten. Het gaat om spam verzonden per e-mail en per sms.

In totaal heeft de Opta € 87.500,- aan boetes opgelegd. De hoogste boete komt op € 42.500,-. In de meeste gevallen bestaan de totaalbedragen uit afzonderlijke boetes voor de overtreding van het versturen van spam, het achterwege laten van de juiste (adres)gegevens van de verzender van het bericht en het niet opnemen van een afmeldingsmogelijkheid.

De Opta is in actie gekomen op basis van klachten die zijn ingediend op de website www.spamklacht.nl. Naast elektronisch en juridisch onderzoek heeft de Opta een tweetal invallen gedaan om gegevens en apparatuur te vorderen.
De boete van € 42.500,- is opgelegd aan een persoon die betrokken was bij vier spamverzendingen. Tweemaal ging het om zelfstandige spamverzendingen door deze persoon. Onder de naam ‘Kolik’ werd opgeroepen medicijnen te kopen en onder gebruik van de naam van de bekende spambestrijder Rejo Zenger werd het boek Mein Kampf aangeprezen. De heer Zenger heeft hiervan ook aangifte bij de politie gedaan.
In twee andere gevallen heeft bovengenoemde persoon spamberichten verstuurd samen met Groenendaal Uitgeverij BV te Hilversum. Hierbij ging het om berichten uit naam van ‘SNK’, waarin werd opgeroepen tot de aanschaf van cd-rom’s voor het maken van offertes en het regelen van financiële zaken. Daarnaast werd een bericht verzonden uit naam van ‘Tekstbureau voor Marketingteksten’, waarin werd opgeroepen opdrachten te verstrekken voor het schrijven van marketingteksten.

De Opta heeft het betrokken bedrijf in totaal een boete van € 25.000,- opgelegd.
In een derde geval is in totaal een boete van € 20.000,- opgelegd aan Stichting Yellow Monday, handelend onder de naam ‘Purple Friday’ te Etten-Leur, die spam per sms verstuurde. Onder gebruik van de sms-code 3545 werden ongevraagd sms-berichten verzonden, zonder dat de ontvanger daarvoor toestemming had verleend en zonder dat de juiste adresgegevens van de verzender werden vermeld. De ontvanger werd per bericht € 1,10 in rekening gebracht. Het was bovendien moeilijk voor benadeelden om van deze sms-berichten af te komen.