De onderzeese kabels die de ruggengraat van het internet vormen, dreigen slachtoffer te worden van het stijgende zeeniveau. Daarvoor waarschuwen Amerikaanse wetenschappers die het effect van de klimaatopwarming op de internetinfrastructuur hebben onderzocht.

Onderzeese internetkabels zijn weliswaar ontworpen om water- en zoutbestendig te zijn en te blijven functioneren op een diepte van 5.000 meter, maar het verlengde van de infrastructuur aan wal is dat niet. Als gevolg van het stijgende zeeniveau wordt 6.400 kilometer aan begraven glasvezelkabels in dichtbevolkte Amerikaanse kustgebieden bedreigd.

Aantasting door water kan er onder meer voor zorgen dat het signaal verzwakt doordat watermoleculen zich nestelen in scheurtjes in de glasvezel. Ook corrosieschade aan connectoren, signaalverlies in optisch-elektrisch-optische verbindingen en glasvezelbreuk als gevolg van bevriezing zijn potentiële risico’s.

 

New York internetinfrastructuur onder water
Voorspelde impact van het stijgende zeeniveau in New York in 2033. Groene lijnen duiden de glasvezelkabels aan, blauwe zones staan onder water. (Beeld: Paul Barford, UW-Madison)

Sneller dan verwacht

De onderzoekers legden voor hun analyse voorspellende kaarten van de stijging van het zeeniveau in de komende 100 jaar over kaarten van de glasvezelinfrastructuur langs de Amerikaanse kusten. “De meeste schade die de komende 100 jaar wordt aangericht, zal eerder vroeger dan later gebeuren”, zegt Paul Barford, computerwetenschapper aan de University of Wisconsin-Madison.

Barford en zijn collega’s gingen er van uit dat het nog zeker 50 jaar zou duren voor de glasvezelinfrastructuur langs de kust in gevaar komt. Uit hun studie blijkt evenwel dat al binnen 15 jaar zo’n 1.100 knooppunten voor internetverkeer door water zullen worden omgeven. Er moet dus sneller actie worden ondernomen om de infrastructuur veilig te stellen. Bovendien zijn de wetenschappers naar eigen zeggen nog zeer conservatief in hun voorspelling.

“Onze analyse is conservatief omdat we alleen naar de statische dataset van de zeespiegelstijging hebben gekeken”, zegt assistent-professor Ramakrishnan Durairjan van het departement Computerwetenschappen aan de University of Oregon, die het onderzoek leidde. “De zeespiegelstijging kan andere factoren hebben – een tsunami, een orkaan, aardbevingen – die allemaal bijkomende spanningen kunnen bieden die catastrofaal zouden zijn voor infrastructuur die reeds in gevaar is.”

Reële dreiging

Met name New York, Miami en Seattle lopen het grootste risico volgens het onderzoek. Naar infrastructuurleveranciers gekeken, moeten AT&T, CenturyLink en Inteliquent als eerste actie ondernemen. “Het eerste instinct is om de infrastructuur te verharden, maar het is moeilijk om de zee op afstand te houden. We kunnen waarschijnlijk een beetje tijd kopen, maar op de lange termijn zal het niet effectief zijn”, waarschuwt Barford.

“We geloven dat deze resultaten een reële en actuele bedreiging benadrukken voor het beheer en de werking van communicatiesystemen, en dat er snel maatregelen moeten worden genomen om deze dreiging aan te pakken”, besluiten de onderzoekers hun betoog.