Nederlandse overheid wil overnames in telecomsector kunnen verbieden

Nederlandse overheid wil overnames in telecomsector kunnen verbieden

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een wetsvoorstel ingediend dat de Nederlandse overheid ertoe in staat stelt om een overname in de telecomsector te blokkeren of terug te draaien. Dat zou mogelijk moeten zijn als een dergelijke overname mogelijk een risico vormt voor de nationale veiligheid of de openbare orde.

Het wetsvoorstel ‘ongewenste zeggenschap telecommunicatie’ werd afgelopen dinsdag gepubliceerd. Keijzer stelt dat dataverkeer, internet en ook telefonie een basisbehoefte zijn voor mensen. Het op grote schaal uitvallen of onbetrouwbaar worden van dergelijke voorzieningen vormt een groot risico en kan niet alleen zorgen voor maatschappelijke onrust, maar ook voor grote economische schade.

Nationale veiligheid

Om die reden wil Keijzer haar wetsvoorstel toevoegen aan de Telecommunicatiewet. Op de site van het ministerie van EZK vertelt Keijzer het volgende over haar voorstel. “Het kabinet wil voorkomen dat onze nationale veiligheid geraakt kan worden door onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven. Daarom bescherm ik deze vitale sector tegen ongewenste zeggenschap. Dat doe ik door het invoeren van een meldplicht en de mogelijkheid om overnames te verbieden.”

Elke partij die op welke manier dan ook invloed krijgt op Nederlandse aanbieders van telecom of internet, moet de plannen daarvoor vooraf melden. Het ministerie werkt daar nog nieuwe wetgeving voor uit, zodat duidelijk is welke investeerder onder welke voorwaarden onder de meldplicht valt. Momenteel is enkel duidelijk dat het gaat om bedrijven die “relevante invloed” krijgen op de sector. Objectieve criteria volgen op een later moment.

Breed voorstel

Het wetsvoorstel vat de telecomsector niet alleen samen als aanbieders van mobiele- en vaste telefonie en internet, maar ook andere bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden. Denk aan internetknooppunten, datacenters en hostingdiensten. Het gaat in principe dus om bedrijven wier opereren van cruciaal belang is voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de Nederlandse digitale infrastructuur.

De Europese Unie heeft overigens vastgelegd dat overheden alleen mogen ingrijpen bij overnames als er sprake is van dwingend algemeen belang. Het gaat dan om bedreigingen voor de nationale veiligheid of de openbare orde. Dit zou dan explicieter en duidelijker verankerd worden in de Nederlandse wetgeving.