België gaat binnenkort de mobiele frequenties veilen waarmee de Belgische telecomoperators 5G-netwerken kunnen uitrollen. Een wetsvoorstel hiertoe is door de Belgische Kamer aangenomen.

Nederland veilde in een frequentieveiling het voor de uitrol van 5G benodigde spectrum al in de zomer van vorig jaar, maar in België is dit nu pas wettelijk geregeld. Onlangs nam de Belgische Kamer een wetvoorstel van de federale regering aan die de multifrequentieveiling daar moet regelen. Hierbij gaat het om het veilen van de mobiele frequenties voor 3G, 4G en 5G.

Wetsvoorstel

In het nu geaccepteerde wetsvoorstel zijn de randvoorwaarden voor deze veiling opgesteld, zoals het vaste bedrag dat mobiele operators per frequentieband moeten betalen voor de spectrumlicenties. Aan het wetsvoorstel zijn ook een viertal eerder door de Belgische regering vastgestelde koninklijke besluiten gekoppeld. Deze koninklijke besluiten moeten onder meer de komst van een vierde landelijke telecomoperator regelen.

In het vervolgproces worden de koninklijke besluiten nu voorgelegd aan de Belgische Raad van State. Na goedkeuring volgt nog afstemming met de federale deelstaten, Vlaanderen, Wallonië en de regio Brussel. Dit overleg bepaalt ook of er een vierde telecomaanbieder komt en hoeveel spectrum voor deze nieuwe aanbieder wordt gereserveerd.

Vertraging door opbrengstkwestie deelstaten

De Belgische multifrequentieveiling heeft juist vertraging opgelopen door de discussie tussen de federale overheid en die van de afzonderlijke deelstaten. Onderwerp van discussie was hoeveel van de opbrengst van de mobiele frequentieveiling naar de afzonderlijke deelstaten zou vloeien. De deelstaten wilden een groter stuk van de taart dan door de federale overheid was toebedeeld. Voorlopig is daarom afgesproken om de opbrengst op een geblokkeerde rekening te zetten tot wanneer er een akkoord is over de verdeelsleutel.

Om de uitrol van 5G niet helemaal te vertragen, heeft de Belgische telecomtoezichthouder BIPT aan vijf partijen inmiddels voorlopige licenties toegekend. Ook heeft de Belgische federale regering onlangs een website gelanceerd waar burgers vragen en antwoorden over 5G kunnen vinden.

Lees meer