De verkoop van een stuk grond door de gemeente Zeewolde aan Meta voor de bouw van een datacenter staat op losse schroeven. Een arrest van de Hoge Raad maakt een directe verkoop onmogelijk, aangezien ook andere partijen moeten kunnen meedingen. Een eerste kaper op de kust heeft zich inmiddels gemeld.

De komst van het datacenter van Meta naar Zeewolde heeft een nieuwe bureaucratische tegenslag gekregen, meldt het Financieele Dagblad. Eerst was er al discussie over het ingrijpen van voormalig minister van EZK Wiebes over het voorrang geven op toegang tot het stroomnet en het verplicht installeren van een elektriciteitsstation op de locatie. Nu heeft zich, beroepend op een recent arrest van de Hoge Raad, een andere koper bij de gemeente gemeld voor een belangrijk deel van de grond waarop het datacenter moet verschijnen.

Burgerinitiatief

De nieuwe gegadigde is de burgercoöperatie Land van Ons. Deze burgercoöperatie wil tachtig hectare grond van het Rijksvastgoedbedrijf kopen die eerst door de gemeente Zeewolde aan Meta zou worden verkocht. Voor de bewuste grond is nog geen koopovereenkomst opgesteld.

Het burgerinitiatief heeft de steun van duizenden mensen en kan daarnaast een beroep doen op miljoenen euro’s subsidie uit het Groenfonds van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Reden voor de aankoop is volgens de initiatiefnemers dat het één van de beste stukken grond in Europa is voor landbouw. Op de grond wil Land van Ons duurzame landbouw initiëren voor het verhogen van de biodiversiteit.

Arrest Hoge Raad

Land van Ons maakt gebruik van een recent arrest van de Hoge Raad om de verkoop van het stuk grond open te stellen voor meer gegadigden. In dit arrest bepaalde het hoogste rechtsorgaan dat overheden bij de verkoop van schaars onroerend goed, zoals grond, geen één-op-één-transacties met marktpartijen mogen aangaan. Andere gegadigden moeten ook de mogelijkheid hebben mee te dingen, tenzij er maar één serieuze kandidaat is. Het arrest geldt voor alle lopende en nieuwe transacties. Deze moeten nu worden beoordeeld. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de verkoop door de rechter ongedaan worden gemaakt.

Voor de gemeente Zeewolde is het arrest een serieus probleem. Meta heeft voor zijn datacenter 166 hectare grond nodig en heeft nu slechts iets meer dan de helft in bezit. De verkoop voor het andere stuk moet nog plaatsvinden, maar die moet dus nu aan het arrest van de Hoge Raad voldoen. Hierdoor kunnen partijen dus meedingen en op die manier het plan van de gemeente flink in de wielen rijden.

Groot probleem voor gemeente Zeewolde

Het is onzeker of de gemeente een beroep kan doen op de uitzonderingspositie die het arrest stelt. Aangezien Meta de enige koper is en het datacenter alleen voor diens diensten wordt gebruikt, is het moeilijk hard te maken dat er echt een datacenter moet komen en Meta de enige partij is die dat kan. Ook moet de gemeente de voorgenomen transactie vooraf aankondigen. Dit betekent dat andere partijen dan alsnog een bezwaarprocedure kunnen opstarten. Ook is een argument dat het niet om schaarse grond zou gaan en dus wel één op één kan worden verkocht, lastig vol te houden.

De komst van een nieuwe gegadigde naar aanleiding van het Hoge Raad-arrest komt op een pijnlijk moment. Donderdag 16 december stemt de gemeenteraad van Zeewolde over het wijzigen van het bestemmingsplan voor het bewuste perceel grond.

We spraken over het onderwerp in een podcast: ‘de zeperd van Zeewolde’. Luister de podcast hier om in een mum van tijd volledig op de hoogte te zijn.

Tip: Wat hebben de Web Summit, Metaverse en Facebook met elkaar gemeen?