2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Telecomoperator KPN is in het opnieuw onrustige jaar 2021 stabiel gebleven. De omzet groeide licht en onder meer de glasvezeluitrol is flink op stoom. Daarnaast werd meer geïnvesteerd in duurzaamheid.

Uit het jaarverslag blijkt dat de omzet in 2021 licht is toegenomen ten opzichte van 2020. In 2020 werd een omzet van 2,32 miljard euro genoteerd, in 2021 was deze 2,35 miljard euro. Ook de winst over heel het afgelopen jaar nam licht toe tot 784 miljoen euro tegenover 765 miljoen een jaar eerder.

Het aantal eindgebruikers in het consumentensegment daalde licht met 200.000 klanten van 3,55 miljoen in 2020 naar 3,53 miljoen in 2021. Het aantal zakelijke klanten nam juist met 100.000 toe van 3,1 miljoen naar 3,2 miljoen.

Investeren in moderne connectiviteit

KPN blijft vooral in hoogwaardige vaste en mobiele connectiviteit investeren. In 2021 werden in totaal 443.000 Nederlandse huishoudens op glasvezel aangesloten. In combinatie met de joint venture Glaspoort komt dit aantal uit boven de 500.000. Dit kwam neer op 9.000 aansluitingen per week. In totaal heeft de telecomoperator nu in Nederland 3,22 miljoen huishoudens verglaasd of 40 procent van het totaal aantal glasvezelaansluitingen in ons land. In 2020 waren dit er nog in totaal 2,78 miljoen of 35 procent van het totaal aantal glasvezelverbindingen.

Op mobiel vlak ging de uitrol van 5G in gestaag tempo door. Op dit moment zijn er in totaal 4.000 5G-basisstations. In 2020 waren dit er nog 2.936. Alle 5G-basisstations bieden 5G-dekking voor 81 procent van de Nederlandse bevolking.

KPN blijvend duurzaam

Uit het jaarverslag blijkt ook dat KPN meer inzet op duurzaamheid. De producten en diensten van KPN zijn energiezuinig en zijn klanten realiseerden in 2021 een forse energiebesparing. Het energieverbruik van de Nederlandse telecomoperator is al jaren volledig groen en neemt alsmaar af, terwijl het dataverbruik op het netwerk stijgt. Als enige telecombedrijf staat het bedrijf nu tien jaar onafgebroken in de Wereldindex van de Dow Jones Sustainability Index.

“Afgelopen jaar hebben we met het uitgeven van een duurzame obligatielening en een duurzame kredietfaciliteit, financiële instrumenten gekoppeld aan onze klimaatambities, schrijft CEO Joost Farwerck van KPN in het verslag. “Op het terrein van circulariteit hebben we stevige ambities geformuleerd, en we hebben ons als doel gesteld om in 2040 de uitstoot in de hele keten te reduceren en het restant te compenseren tot nul. Daarmee benadrukken we ons duurzame karakter voor al onze stakeholders.”