3min

Uit het Nutanix Enterprise Cloud Index onderzoeksrapport blijkt dat de multicloud-adoptie het hoogst is binnen de publieke sector. Op dit moment heeft 39 procent van de publieke organisaties meerdere clouds in gebruik, iets dat complexiteit in het beheer kan veroorzaken en wat Nutanix op zijn beurt uit handen wil nemen of vereenvoudigen.

Nutanix stelt op basis van het onderzoek vast dat publieke organisaties de komende drie jaar nog veel harder gaan groeien in de multicloud. Het verwacht dat de 39 procent door zal groeien naar 67 procent. Binnen de publieke sector is multicloud-adoptie het hoogste in de onderwijssector, die op 69 procent zit. Van de organisaties die meededen aan het onderzoek geeft 85 procent aan dat de complexiteit bij het beheren van meerdere clouds wel voor uitdagingen zorgt en dat hun organisatie moet kijken hoe ze dat kunnen vereenvoudigen. Ook stellen ze dat uitdagingen op het gebied interoperabiliteit moeten worden aangepakt, net als kosten en security.

Lees ook het interview met de CEO van Nutanix: “Nutanix gaat de cloud onzichtbaar maken”

De resultaten van het onderzoek lijken koren op de molen van Nutanix. Dat bedrijf levert een uniforme laag op allerlei verschillende clouds en je on-premise omgeving, zodat je alle workloads eenvoudig tussen verschillende clouds kan verplaatsen. Ook kan het kosten inzichtelijk maken en advies geven in welke cloud een workload het beste tot zijn recht komt.

Uitdagingen

Organisaties in de publieke sector worden geconfronteerd met multi-loud-uitdagingen, waaronder het beveiligen van hun gegevens over meerdere clouds (49 procent), applicatiemobiliteit (47 procent), beveiliging (46 procent) en kostenbeheersing (45 procent). 86 procent van de organisaties in het openbaar onderwijs en 87 procent van alle wereldwijde organisaties in de publieke sector geven aan dat ze bepaalde IT-vaardigheden missen. Het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering zal het komende jaar voor velen een belangrijk aandachtspunt zijn. IT-leiders realiseren zich echter dat er geen one-size-fits-all-benadering van de cloud bestaat. Hierdoor is de hybride multicloud ideaal volgens de meerderheid van de respondenten (75 procent). Dit model helpt enkele van de belangrijkste uitdagingen van multicloud-implementaties aan te pakken door een cloud-omgeving te bieden waarop beleidslijnen voor beveiliging en gegevensbeheer uniform kunnen worden toegepast.

Tip: Nederland maakt reuzensprong in hybrid- en multicloud-adoptie

Applicatiemobiliteit

Organisaties in de publieke sector zijn optimistisch over applicatiemobiliteit. Mobiliteit van applicaties is een cruciale voorwaarde voor multicloud- en cloud-smart-optimalisatie. 75 procent van de organisaties in de publieke sector heeft het afgelopen jaar één of meerdere applicaties verplaatst naar een nieuwe IT-omgeving, ver onder het gemiddelde van alle sectoren (91 procent). Degenen die dat wel deden, noemden het verbeteren van de beveiliging en/of het voldoen aan wettelijke vereisten (33 procent), het verkrijgen van controle (31 procent) en prestaties (30 procent) als de belangrijkste drijfveren. Bovendien was 76 procent het ermee eens dat het verplaatsen van een workload naar een nieuwe cloud-omgeving kostbaar en tijdrovend kan zijn, tegenover 80 procent van alle respondenten wereldwijd. Het geeft aan dat applicatiemobiliteit als iets minder problematisch wordt ervaren. Organisaties in het openbaar onderwijs, die vooroplopen in de multicloud-curve, waren zelfs nog optimistischer. Slechts 56 procent was het eens met de moeilijkheden op het gebied van applicatiemobiliteit.

Prioriteiten voor de komende periode

Tot de belangrijkste IT-prioriteiten van de publieke sector voor de komende 12 tot 18 maanden behoren het verbeteren van de beveiliging (46 procent), opslag (41 procent), de implementatie van 5G (39 procent) en het verbeteren van multicloud-beheer (39 procent). Respondenten uit de wereldwijde publieke sector gaven ook aan dat de aanhoudende pandemie hen ertoe aanzette om IT-uitgaven op bepaalde vlakken te verhogen. De nadruk lag hierbij op het versterken van hun beveiligingsbeleid (55 procent), het implementeren van op AI gebaseerde selfservicetechnologie (50 procent) en het upgraden van de bestaande IT-infrastructuur (40 procent).

Tip: ‘Gezondheidszorg gebruikt steeds vaker multicloudomgevingen’