Ondanks het eerdere bericht dat Seagate ‘slechts’ achthonderd mensen zou ontslaan, blijkt nu dat Seagate bijna drieduizend mensen ontslaat. Uit rapportage blijkt dat het om 2950 mensen gaan.

Die achthonderd medewerkers waar Seagate eerder over sprak zijn enkel de ontslagen die in de Verenigde Staten zullen vloeien. Wereldwijd gaat het om in totaal 2950 mensen, waar de ontslagen van de V.S. bijzitten.

De reorganisatie moet rond zijn in maart, wat dus betekent dat er redelijk opgeschoten moet worden. Seagate verwacht ongeveer negentig miljoen dollar kwijt te zijn aan de reorganisatie. Alle besparingen bij elkaar genomen zou het per jaar tachtig miljoen euro moeten opleveren, de totale jaarlijkse besparing moet volgens Seagate nog meer opleveren, namelijk tweehonderdtien miljoen dollar.

Buiten de ontslagen gaat Seagate ook snijden in de salarissen. De CEO, overige Executive Officers en de Executive Vice Presidents van Seagate zullen geknepen worden met een kwart van hun loon, wat neerkomt op 25 procent. Senior Vice Presidents gaan een vijfde minder verdienen en Vice Presidents gaan er vijftien procent op achteruit. Managementfuncties, verkopers en professionals ontvangen vijftien procent minder salaris.