De fabricage van servers en serveronderdelen gaat binnenkort verschuiven van China en Taiwan naar landen in Zuidoost-Azië en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Dit stellen onderzoekers van TrendForce in een rapport. Dit komt door de geopolitieke ontwikkelingen.

Volgens de onderzoekers is de wereldwijde productie van serveronderdelen, denk daarbij aan moederborden, op dit moment voor 90 procent nog in Taiwan gevestigd. Eerder lag deze productie voornamelijk in China. Sinds vier jaar is deze productie echter grotendeels naar de eilandstaat verplaatst.

Geopolitieke ontwikkelingen

Toch stellen zij dat de productie van serveronderdelen de komende jaren weer een nieuwe thuisbasis gaat krijgen in landen in Zuidoost-Azië, maar ook in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De belangrijkste oorzaak voor het opnieuw verschuiven van de serverproductie zijn de recente geopolitieke ontwikkelingen. Denk daarbij aan het conflict tussen China en de Verenigde Staten. Ook de recente explosie van het aantal datacenters in Zuidoost-Aziatische landen zou ertoe bijdragen dat de productie verschuift.

Hyperscalers lopen voorop

Opvallend is verder dat de verschuiving van de serverproductie wordt gestimuleerd door de drie grote hyperscalers AWS, Microsoft en Google. Vooral door de oplopende spanningen tussen China, Taiwan en de Verenigde Staten, hebben zij besloten de fabricage van hun serverparken naar landen in Zuidoost-Azië en ook, via OEM-partners, naar Midden-Amerika en Mexico in het bijzonder over te brengen, zo constateert TrendForce in het onderzoek.

Tip: ‘Nederland beperkt chipexport naar China, raakt ASML’