2min

VodafoneZiggo hoeft andere aanbieders geen toegang te geven tot zijn netwerk van straatkasten in Amsterdam. Wel gaat toezichthouder ACM kijken of op een andere manier concurrenten toegang kan worden geven.

Dit heeft Autoriteit, Consument & Markt besloten. Het besluit volgt op een klacht van telecomaanbieder YouCa, die al sinds 2009 toegang probeert te krijgen tot de straatkasten van het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam. Dit om concurrerende diensten te kunnen aanbieden. Hiervoor heeft de telecomaanbieder de ACM verzocht om in te grijpen.

Toegang tot de straatkasten moet volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht worden onderzocht, aangezien deze het dichtste bij de consumenten liggen.

Besluit ACM

In zijn oordeel concludeert ACM dat VodafoneZiggo geen toegang hoeft te geven tot zijn kabelnetwerk via de in Amsterdam aanwezige straatkasten. Aangezien in deze stad duizenden straatkasten aanwezig zijn, zou het volgens de ACM voor YouCa te veel geld kosten om rendabel te concurreren. Daarnaast zou toegang tot de straatkasten van VodafoneZiggo extra kosten meebrengen voor de telecomoperator en kabelaanbieder zelf en bovendien mogelijke overlast opleveren in de gemeente.

Het besluit wordt nu aan de markt voorgelegd. Marktpartijen kunnen hier nog tot 20 april op reageren.

Nieuw onderzoek gewenst

Wel geeft de ACM aan dat een nader onderzoek wordt opgestart om te kijken of er een andere manier is voor een effectieve concurrentie voor snelle internetdiensten in Amsterdam.

In een verklaring over het recente besluit rondom de toegang voor YouCa geeft de telecomtoezichthouder aan dat open toegang vooral nodig is in die gebieden waar snel internet, minimaal 200 Mbps, alleen via de kabel kan worden afgenomen.

Dit geldt momenteel voor ongeveer 3 miljoen huishoudens, voornamelijk in grote steden die pas later aan de beurt zijn voor het aanleggen van glasvezel. Ook in Amsterdam waar VodafoneZiggo voor ongeveer driekwart van de huishoudens dit snelle internet levert.

Aangezien via een kabelnetwerk maar één aanbieder actief is, hebben consumenten nauwelijks keuze voor hun snelle internetdiensten. De ACM vindt het belangrijk dat consumenten ook kunnen profiteren van een concurrerend internetaanbod.

De telecomtoezichthouder verplichtte de telecomoperator en kabelaanbieder tussen 2018 en 2020 zijn kabelnetwerk voor concurrenten open te stellen. Dit besluit werd uiteindelijk door de rechter nietig verklaard. Sinds 2021 is de ACM daarom bezig met het opnieuw onderzoeken of dit netwerk toch weer moet worden opengesteld. De toezichthouder hoopt tegen de zomer van dit jaar een ontwerpbesluit over een alternatieve toegang tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo te presenteren

Lees ook: KPN en VodafoneZiggo niet verplicht tot openstellen netwerk