De lezers van Techzine hebben er de afgelopen maanden al vele malen over gelezen: de strijd tussen Apple en Samsung. Beide telecomfabrikanten beschuldigen elkaar over en weer voor het schenden van elkaars patenten. Dit verhaal krijgt nu een nieuwe wending: de Europese Commissie gaat mogelijk onderzoek uitvoeren naar mogelijk machtsmisbruik door Samsung.

Voordat Apple de eerste iPhone in 2007 lanceerde, produceerde de Amerikaanse elektronicafabrikant computers en multimediaspelers. Bij het toetreden tot de smartphonemarkt zou Apple nooit licentiekosten hebben betaald voor het gebruik van technieken die aan de basis liggen voor 3G en UMTS-standaarden. Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft ruim honderd patenten op deze technologie. Apple moet daarom een vergoeding betalen aan Samsung voor het gebruik van deze patenten.

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Naast de betaalverplichting van Apple heeft Samsung de verplichting om deze patenten aan iedereen aan te bieden voor een eerlijke prijs. Dit zijn de zogeheten FRAND-voorwaarden. FRAND staat voor Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Het komt er simpel gezegd op neer dat Samsung geen misbruik mag maken van zijn monopoliepositie. De telecomfabrikant moet daarom zijn patenten tegen een redelijk prijs aanbieden aan andere producenten. Daarnaast mag er geen onderscheid tussen verschillende producenten gemaakt worden.

Het onderzoek dat van start is gegaan betreft een preliminair onderzoek. Dit is een verkennend onderzoek naar een mogelijke schending van de FRAND-voorwaarden. Mocht deze onderzoekscommissie tot de conclusie komen dat er mogelijk sprake is van een overtreding, dan zal de Europese Commissie een volledig onderzoek instellen naar deze kwestie. De centrale vraag bij dit onderzoek is of Samsung al dan niet Europese concurrentieregels schendt.

De onderzoekscommissie heeft zowel aan Apple als Samsung documenten gevraagd die ze bij het onderzoek wil betrekken. Samsung heeft te kennen gegeven het verzoek te hebben ontvangen en hieraan gehoor te zullen geven. Wanneer de resultaten van het vooronderzoek gepresenteerd zullen worden is onbekend.