2min

De juridische kwestie tussen Apple en Samsung is verre van voorbij. Nu de partijen geen schikking wisten te bereiken, haalt Apple alles uit de kast om haar concurrent dwars te liggen. Het Amerikaanse technologiebedrijf riskeert echter een vertraging op een mogelijk verkoopverbod van de Galaxy Tab 10.1, nadat de rechter dit op procedurele gronden had afgekeurd.

Apple en Samsung zijn sinds afgelopen jaar in een hevige juridische strijd verwikkeld. Apple beschuldigde haar Zuid-Koreaanse concurrent van het "slaafs" kopiëren van Apple’s iPad 2. Samsung was het daar uiteraard niet mee eens en stapte eveneens naar de rechter. Momenteel voeren Apple en Samsung wereldwijd zo’n 50 rechtszaken tegen elkaar in 10 verschillende landen.

In de hoop om de juridische strijdbijl te begraven, gingen Tim Cook (Apple) en Choi Gee-Sung (Samsung) onlangs om tafel zitten. Beide partijen reduceerden het aantal claims en legden ieder een eisenpakket op tafel. Ondanks de goede intenties van zowel Apple als Samsung slaagden de CEO’s er niet in om tot een overeenkomst te komen.

"Iedere dag dat Samsung de Galaxy Tab 10.1 mag verkopen, loopt Apple financiële schade op door afnemende verkoopaantallen en een verlies in marktaandeel, zowel nu als op langere termijn", zo beweerde Apple afgelopen maand in de aanklacht.

Apple heeft om die reden haar inspanningen opgevoerd om een verkoop- en importverbod van de Galaxy Tab 10.1 juridisch af te dwingen. Het Amerikaanse technologiebedrijf riskeert echter dat de procedure een vertraging oploopt, omdat de rechter heeft bepaald het verbod niet goed te keuren op procedurele gronden: Apple had het hof van beroep niet formeel op de hoogte gesteld van het verbod. Zodra Apple dat alsnog heeft gedaan, zal de rechtbank de zaak opnieuw in behandeling nemen.