2min

Een dag nadat de Information Commissioner’s Office (ICO) een onderzoek aankondigt naar de dataverzamelingspraktijken van Google, laat het internetbedrijf publiekelijk van zich horen. Google heeft documenten gepubliceerd waaruit blijkt dat negen ontwikkelaars niet op de hoogte waren dat Google zogeheten payload-data verzamelde bij het maken van camera-opnamen voor haar kaartendienst Street View. ICO zegt de documenten nader te zullen bestuderen.

De documenten zijn opgesteld toen de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) onderzoek verrichtte naar deze kwestie. In de stukken verklaren acht van de negen ontwikkelaars die zich met het Street View-project bezighielden dat ze pas in mei 2010 op de hoogte waren dat Google wachtwoorden en gebruikersnamen van draadloze netwerken en informatie over dataverkeer verzamelde. Dat is het moment dat Google voor het eerst schuld bekende. De negende persoon zegt zich niet te herinneren dat Google zonder toestemming data verzamelde en dat het niet zijn taak was om daarop toe te zien.

De ingenieur die verantwoordelijk was voor de software die de payload-data verzamelde, heeft nooit schuld bekend. Door een beroep te doen op het Vijfde Amendement, dat stelt dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, heeft hij gedurende het FCC-onderzoek zijn lippen stijf op elkaar gehouden.

Uiteindelijk oordeelde de FCC dat er geen aanwijzingen waren dat Google opzettelijk payload-data vergaarde. Wel legde het orgaan Google een boete op van 25.000 dollar voor het opzettelijk tegenwerken en vertragen van het onderzoek. Het internetbedrijf heeft altijd ontkend dat het bewust het onderzoek heeft tegengewerkt, maar stemde uiteindelijk in met de boete om de zaak achter zich te laten.

Nadat het onderzoek naar Google’s dataverzamelingspraktijken was afgerond, lekte er een document uit waaruit zou blijken dat Google wel op de hoogte was van de illegale dataverzamelingspraktijken. Voor ICO was dit voldoende reden om de onderste steen alsnog boven te krijgen.

De Britse privacywaakhond stuurde vorige week een brief met een aantal prangende vragen richting Google. De organisatie zal de door Google gepubliceerde documenten meenemen in haar onderzoek. Google riskeert een boete van 500.000 pond (625.000 euro) als ICO het internetbedrijf schuldig acht aan het schenden van de privacywetgeving. Daarnaast kan er ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld worden als ICO van mening is dat er sprake is van opzet.