1 min

Rechter Lucy Koh heeft vannacht aangegeven dat Samsung geen moedwillige inbreuk maakte op patenten van Apple. De opgelegde boete van 1,05 miljard dollar wordt om die reden niet verhoogd. Mocht Samsung wel moedwillig patenten geschonden hebben, zou de boete meerdere keren verhoogd worden.

Medio 2012 werd in deze rechtszaak besloten dat Samsung zeven patenten van Apple geschonden had. De jury was van mening dat dit bij vijf patenten ook moedwillig gebeurd was, maar Lucy Koh gaat in dit laatste niet mee. Om het moedwillig schenden van de patenten te bewijzen had Apple moeten bewijzen dat Samsung’s acties bewust bijdroegen aan het schenden van Apple’s patenten. Het Amerikaanse bedrijf kon hiervoor echter niet voldoende bewijs aanleveren.

Door deze beslissing zal de hoogte van de boete niet veranderd worden. Apple hoopte op een hogere boete, maar Samsung hoopte dat het volledige proces opnieuw zou plaatsvinden. Dit laatste zal vooralsnog eveneens niet gebeuren en daarmee blijft de boete van 1,05 miljard dollar staan. Koh besloot ook dat twee patenten van Samsung ongeldig waren, waarin ze eveneens afweek van het besluit van de jury.