2min

Verschillende concurrenten van Google zijn van mening dat de zoekgigant door de Europese Unie moet worden aangeklaagd vanwege machtsmisbruik en vervalsing van concurrentie. De verschillende partijen denken dat een op handen zijnde schikking rondom deze partijen geen soelaas zal bieden voor de toekomst. Deze beweringen worden gedaan in een brief aan Eurocommissaris Joaquin Almunia.

De brandbrief is ondertekend door verschillende concurrenten van Google zoals Foundem, Euro-Cities, Hot Maps, Expedia, TripAdvisor en Visual Meta. De bedrijven geven aan dat ze ongerust zijn over de uitkomst van het onderzoek naar Google, dat inmiddels al twee jaar loopt. Deze zaak lijkt uit te draaien op een schikking, maar de bedrijven geloven niet dat de uitkomst er voor zal zorgen dat Google in de toekomst niet opnieuw de fout in gaat.

De partijen geven aan dat vooral het onderzoek naar manipulatie van de zoekresultaten van Google Search van belang is. Google treft daarmee de consument, maar ook hele beroepsklassen worden er door beïnvloed. Bovendien vinden de partijen dat zowel Google’s promotie van eigen diensten en het minder belangrijk maken van concurrerende diensten aangepakt moet worden met duidelijk regels. Door slechts één van beide aspecten aan te pakken zou Google de praktijken in theorie voort kunnen zetten door het andere aspect verder uit te buiten.

Google’s acties uit het verleden doen de bedrijven er toe vermoeden dat het schikkingsvoorstel, dat het bedrijf zelf mag opstellen, weinig effect zal hebben. Daarnaast heeft Google er tot nog toe alles aan gedaan om het misbruik van macht zo lang mogelijk voort te kunnen zetten. De partijen raden dan ook met klem aan om een aanklacht in te dienen tegen Google.