Het woordmerk Glass zal niet in de handen van Google belanden, zo heeft het Amerikaanse patentbureau besloten. Google verzocht vorig jaar om het aalleenrecht op het woord, maar dit wordt niet ingewilligd.

Google’s verzoek wordt om twee redenen niet gehonoreerd. Ten eerste zou er verwarring ontstaan tussen Google’s producten en andere hard- en software waarbij het woord reeds gebruikt wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht woorden aan SmartGlass van Microsoft. De tweede reden is dat Glass een generieke term is, waarvoor normaliter geen handelsmerk kan worden vergeven.

Het besluit is door Google direct aangevochten met een brief die bijna tweeduizend pagina’s telt. De brief is zo omvangrijk omdat Google vele artikelen heeft toegevoegd waarin Google Glass wordt aangeduid met Glass.

Wel heeft Google in het verleden al wel een handelsmerk verkregen op de term Google Glass.