2min

In een poging waarschuwingen van experts als Stephen Hawking tegemoet te komen, hebben ’s werelds grootste technologiebedrijven besloten samen te werken aan een plan waarmee kunstmatige intelligentie zo veilig mogelijk ontwikkeld moet worden. De bedrijven Amazon, Alphabet, Facebook, IBM en Microsoft hebben besloten hieraan samen te werken in het Partnership on AI.

Het Partnership on AI is bedoeld als plek om onderzoek uit te voeren en nieuwe vooruitgang te bespreken. De groep opent daarbij een formele structuur, zodat er op hoog niveau overleg gevoerd kan worden. Tegelijk blijven de teams van de uiteenlopende bedrijven die meedoen wel gewoon met elkaar concurreren. De bedoeling is dan ook vooral om op te letten op de mogelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie.

De financiering van Partnership on AI wordt verzorgd door de vrij oprichtende leden, maar in de toekomst zouden ook andere bedrijven lid moeten worden en bijdragen moeten leveren. “We willen de mensen die beïnvloed worden door kunstmatige intelligentie ook bij het proces betrekken”, stelt Mustafa Suleyman, co-oprichter van DeepMind, een project van Alphabet.

Er ontbreken een aantal belangrijke techniekreuzen in de organisatie, waaronder Apple en Intel. Uit de aankondiging van Partnership on AI blijkt wel dat de verwachting is dat deze bedrijven zich snel bij hen voegen. De bedoeling is verder om een gezamenlijke standaard te maken, waarbinnen gesproken kan worden over de implicaties van kunstmatige intelligentie.

De singulariteit, waarin computers zelfbewust worden, ligt volgens experts nog ver in de toekomst. Wel wordt er nu al gewaarschuwd voor de mogelijke dreiging die hier vanuit gaat. Als het aan de oprichters van het Partnership ligt, moeten die waarschuwingen serieus genomen worden en is het van belang hier een open dialoog over te voeren.

Het is nu nog de vraag of dit genoeg is voor critici als Hawking en Tesla-CEO Elon Musk, die geloven dat kunstmatige intelligentie het voortbestaan van de mensheid kan bedreigen. Tegelijk geloven de ondernemingen die op dit moment aan de ontwikkeling van de technologie werken, dat kunstmatige intelligentie juist kan helpen om problemen als klimaatverandering en voedseltekorten het hoofd te bieden.