‘Tweede Kamer lijkt strenger toezicht te willen op hackbevoegdheid politie’

Alles wijst erop dat de hackwet die op dit moment op tafel ligt in de conceptwet Computercriminaliteit III het in de huidige vorm niet gaat halen. In de wet is opgenomen dat de politie bevoegdheid krijgt om elektronische apparaten van verdachten binnen te dringen, oftewel te hacken. Verschillende kamerleden willen meer toezicht hierop en willen ook dat beveiligingslekken die worden misbruikt direct worden gemeld bij de ontwikkelaar.

Vandaag zal er in de Tweede Kamer worden gesproken over dit wetsvoorstel en waarschijnlijk zullen er de nodige aanpassingen gaan volgen, een beetje afhankelijk van welke amendementen een meerderheid gaan halen. In theorie is het mogelijk dat de wet in de huidige vorm ook nog gewoon doorgang gaat vinden, al is dat niet waarschijnlijk.

Volgens de wet mag de politie straks elektronische apparaten van verdachten binnendringen om mee te kijken op het scherm, maar ook om berichten te onderscheppen. Hiervoor zal de politie misbruik moeten maken van beveiligingslekken in software, zoals cybercriminelen dat ook vaak doen, volgens het huidige wetsvoorstel hoeft de politie deze kwetsbaarheden niet direct te meldden bij de ontwikkelaar van de software. De politie mag langere tijd gebruik maken van dergelijke beveiligingslekken, zeker als dit in het belang van het onderzoek is.

PvdA-kamerlid Jeroen Recourt denkt hier anders over en hij heeft een voorstel ingediend dat softwarelekken direct worden gemeld bij de ontwikkelaar, alleen als een onderzoeksrechter toestemming verleend zou het melden van een lek mogen worden uitgesteld. Hij verwacht dat hiervoor een meerderheid in de Tweede Kamer zal zijn. Zeker gezien D66 en Groenlinks het liefst de hele passage over het hacken uit het wetsvoorstel willen schrappen, dat is waarschijnlijk niet haalbaar, maar verder indammen van de wet mogelijk wel.

Vanuit verschillende hoeken is ook al kritiek geuit op de wet, zo vinden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam dat er te weinig waarborgen zijn opgenomen in de wet, in de huidige vorm kan er eenvoudig misbruik worden gemaakt van de wet.