2min

Tags in dit artikel

, , ,

Goede IT-voorzieningen om mee te kunnen werken zijn voor veel werknemers steeds belangrijker. Het kan zelfs een arbeidsrelatie maken of breken.

Dit is een van de conclusies van een 2021 State of Work-rapport van Adobe-dochter Workfront. Workfront heeft gekeken naar het belang van IT-voorzieningen voor de moderne kenniswerker en voor hoeverre dat in het afgelopen jaar is veranderd, nu de wereld in de ban is van de coronapandemie en mensen massaal thuiswerken.

Goede IT belangrijk voor productiviteit

Uit het rapport blijkt dat 37 procent van de millennials positieve geluiden over de IT-situatie bij een mogelijke werkgever meenemen in de keuze voor een werkgever. Bij de generatie daarvoor is dit percentage met 26 procent nog lager, maar is het wel gegroeid. Dit vindt Workfront niet vreemd, aangezien 80 procent van de ondervraagden vertelt afhankelijk te zijn van IT om optimaal te kunnen werken.

Optimaal presteren lijkt voor de ruime meerderheid, met 80 procent van de respondenten, zeer belangrijk te zijn, net zo belangrijk zelfs als financiële verdiensten. Ook vindt 80 procent van de respondenten teamwork essentieel bij een baan. 60 procent vertelt voor de samenwerking afhankelijk te zijn van IT.

”Het coronajaar maakte dat goede verbindingstechnologie een voorwaarde is om überhaupt met het werk en elkaar verbonden te kunnen zijn. Maar op afstand ontbreekt ook altijd de subtiele onderlinge communicatie en de snelle groepsdynamiek, waarbij je even iets tegen elkaar aanhoudt, een opmerking maakt, of bijstuurt of motiveert. Informatietechnologie moet nu enerzijds de grote lijn in het werk houden, maar ook het snelle, kleine schakelen overnemen en dat lukt niet makkelijk met ad hoc georganiseerd werk, verspreid over ettelijke platforms”, zegt Swen Arnold, regiodirecteur Benelux van Workfront.

Beperkende IT reden voor vertrek

Wanneer werknemers IT-systemen als beperkend ervaren, is dit bij ruim een derde van de onderzochte kenniswerkers een reden om op zoek te gaan naar een andere baan. Dit percentage ligt opvallend genoeg hoger bij Britse en Amerikaanse respondenten, met 50 procent, dan respondenten die op het vasteland van Europa wonen. Vooral met de coronacrisis lijken Duitsers wat voorzichtiger met het zoeken naar een nieuwe baan. Slechts 27 procent daarvan zou op zoek gaan naar een nieuwe baan als de IT-systemen te wensen overlaten.

”We zijn altijd weer verrast door de enorme betrokkenheid van de duizenden onderzochte kenniswerkers waarop ook het zevende Workfront 2021 State of Work-rapport is gebaseerd”, zegt Workfronts Swen Arnold. “Het coronajaar maakte technologie een voorwaarde om überhaupt verbonden te kunnen zijn. Maar ons beeldscherm is nu ook onze volledige werkomgeving geworden en de toepassingen waarmee we werken zijn het beginpunt van alle onze handelingen. Daar zijn we begrijpelijkerwijze kritischer op geworden. De toekomst is daarom des te meer voor geavanceerde cloud-gebaseerde werkmanagementplatforms, is onze overtuiging.”

Tip: Adobe koopt marketingspecialist Workfront voor 1,5 miljard dollar