1 min

Privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat het gebruik van Google Analytics binnenkort mogelijk niet meer is toegestaan.

De reden voor de waarschuwing is dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder constateert dat de tool onnodig data van cookies verzamelt en naar de Verenigde Staten stuurt. Het onnodig verzamelen en doorsturen is in strijd met de Europese GDPR-wet- en regelgeving en daarmee illegaal

Onderzoek naar Nederlandse situatie

Bij de waarschuwing merkt de AP op dat het in Nederland de functionaliteit onderzoekt, naar aanleiding van twee klachten. Pas nadat het onderzoek is afgerond, gaat de privacytoezichthouder conclusies trekken over het al dan niet toestaan van het gebruik van Google Analytics in Nederland.

Google al langer onder vuur in Nederland

De diensten van Google liggen in Nederland al een tijdje onder vuur als het gaat om het voldoende waarborgen van de privacy. In maart 2021 maakte het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) bekend een overstap van de Rijksoverheid naar Google Workspace for Education voor het onderwijs niet te zien zitten. Er waren volgens het ministerie nog te veel privacyrisico’s die nog niet in overleg met de techgigant waren opgelost.

Tip: Google Analytics is illegaal in Europa