Buitenlandse techstartups die naar Nederland komen krijgen langer de tijd om het bedrijf te laten slagen. Door een versoepeling van het kabinet wordt een verblijfsvergunning van twee jaar verleend, in plaats van de huidige termijn van één jaar.

Dat schrijft verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris reageert hiermee op een onderzoek naar de effectiviteit van de startupregeling voor buitenlanders uit 2015. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de verblijfsvergunning van een jaar vaak te kort is voor het opzetten van een bedrijf. Daarom wordt deze termijn verlengd naar twee jaar.

Meer tijd voor winstgevendheid

Uit het onderzoek bleek ook dat buitenlandse techstartups meer tijd moeten krijgen om zich tot een winstgevend bedrijf te ontwikkelen. Sommige techstartups, denk aan die in de medische sector of de life sciences, hebben meerdere jaren nodig om winstgevend te worden. Hierdoor kunnen zij vaak niet voldoen aan de middelentoets van de Immigratie- en Naturalisatiedienst voor het verlengen van hun zelfstandigenstatus, ondanks dat deze zelfstandigen zichzelf onderhouden en geen beroep doen op publieke regelingen.

De staatssecretaris geeft aan nader onderzoek te willen doen hoe dit probleem voor buitenlandse zelfstandigen met een techstartup kan worden opgelost.

Rol facilitators

Verder wil de staatssecretaris de rol en status van de zogenoemde facilitators verduidelijken. Door de RVO erkende facilitators maken techstartups wegwijs, bieden faciliteiten en denken mee met het formuleren van een strategie of de opbouw van een netwerk.

Voor buitenlandse techstartups zijn deze facilitators nodig voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Hun oordeel is vaak doorslaggevend voor het verlenen van een zelfstandigenstatus aan buitenlandse techstartups. Nu dreigt er een probleem voor startups als tijdens hun eerste jaar de periodieke erkenning van de status van de facilitator verloopt. De staatssecretaris is daarom van plan het goedkeuringsproces van facilitators en hun status los te koppelen.

In de eerste helft van 2023 komt hij met een concrete uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport en hoe die zullen worden uitgevoerd.

Tip: Kabinet wijzigt wetsvoorstel massamonitoring banktransacties