1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

TNO vindt regulering van geavanceerde AI noodzakelijk, maar dit kan beter niet aan de sector zelf worden overgelaten. Overheidsingrijpen en directe actie zijn noodzakelijk.

Het Nederlandse kennisinstituut TNO heeft onlangs gereageerd op de open brief van de Future of Life-organisatie om de ontwikkeling van geavanceerde AI tijdelijk te bevriezen en in de tussentijd ethische en veiligheidswaarborgen te ontwikkelen.

Het kennisinstituut vindt het alarmsignaal van de organisatie en de deelnemende Big AI-bedrijven zeer belangrijk. Wel heeft het een andere mening over wie nu precies die regulering moet uitvoeren en wanneer.

Overheid moet voortouw nemen

TNO vindt dat ‘ethische’ regulering van AI niet aan de markt kan worden overgelaten. Volgens het kennisinstituut is zelfregulering van een industriesector zelden effectief. De regulering kan daarom beter aan overheden worden overgelaten.

Overheden zijn beter in staat om regulering richting te geven en daarvoor investeringen te doen. Bovendien laten zij zich vaak ondersteunen door publieke kennisinstellingen. Die kunnen de juiste technische, maar ook sociaaleconomische, ethische en juridische kennis leveren.

Directe actie nodig

Verder ziet TNO niets in het door de Future of Life voorgestelde tijdelijke moratorium van zes maanden op AI-ontwikkelwerk. In die zes maanden moet dan een ethisch en veilig kader voor het gebruik van geavanceerde AI-modellen worden ontwikkeld.

Het Nederlandse kennisinstituut vindt echter dat directe actie nodig is. TNO zelf geeft aan kennis en concepten over verantwoordelijke AI al geruime tijd te ontwikkelen en te delen.

Lees ook: “Ontwikkeling AI-modellen moet worden gepauzeerd voor veiligheidsmaatregelen”