2min

De Europese Unie overweegt komend jaar een Digital Network Act te presenteren. De wet moet het huidige Europese telecombeleid op de schop nemen en harmoniseren. Onder meer moet het een einde maken aan de discussie of big tech-bedrijven mee moeten betalen aan de netwerken van de Europese operators.

Volgens Bloomberg heeft verantwoordelijk Eurocommissaris Thierry Breton tijdens een overleg in Spanje de Europese lidstaten een voorstel gepresenteerd, de EU Digital Network Act, waarin het Europese telecombeleid op de schop gaat en wordt geharmoniseerd.

Het voorstel, dat in 2024 zou worden gepresenteerd, moet de Europese telecomsector hervormen.

Fair share-compensatie Europese telco’s

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wetgeving moet het compenseren van de Europese telecomoperators voor het gebruik van hun netwerken door (Amerikaanse) big techbedrijven worden. Denk daarbij aan alle populaire streamingdiensten.

De Europese telecomoperators willen al langere tijd dat de EU gaat reguleren dat zij door big techbedrijven worden gecompenseerd voor het datatransport via hun netwerken.

Op dit moment vindt er geen compensatie plaats en dat hindert verdere investeringen in deze netwerken, aldus de telecomoperators die al jaren regelmatig deze wens aanhangig maken.

Big tech is het hier duidelijk niet mee eens. Ook tussen Europese lidstaten onderling bestaat hierover een verschil van mening.

Slim oplossen

Door dit ‘fair share’-principe nu in een nieuwe bredere Europese telecomwet op te nemen, wordt dit probleem makkelijker opgelost, is de wens van de eurocommissaris. Thierry Breton is al langer positief over fair share, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. Hierdoor blijft Europees beleid op dit gebied uit.

Andere onderdelen

Andere onderdelen van de mogelijke Europese telecomhervorming zijn waarschijnlijk een consolidatie van de telecomsector, het aantrekken van investeringskapitaal voor het verbeteren van de Europese telecomnetwerken, het verminderen van de wet- en regelgeving voor operators en een voortrekkersrol van de EU op het gebied van 6G.

Bloomberg stelt dat de mogelijke EU Digital Network Act de komende tijd nog wel de nodige discussie zal opleveren. Vooral omdat lidstaten het onderling niet met elkaar eens zijn. Ook loopt de ambtstermijn van Breton in 2024 af, waardoor een opvolger er verder mee te maken krijgt.

Lees meer: Europese telecomoperators roepen big tech op upgrades te betalen