Vorige week bracht het Rathenau Instituut conclusies van een onderzoek naar digitale veiligheid in Nederland uit. Die waren zorgelijk: de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zijn volgens het instituut niet voldoende beschermd tegen cyberaanvallen. Om die reden pleiten het MKB-Nederland en VNO-NCW nu voor de oprichting van een Digital Trust Centre voor het mkb.

De gedachte is om dit Digital Trust Centre op te richten als onderdeel van het Nationale Cyber Security Centrum. Daar zouden bedrijven melding kunnen maken van bedreigingen, en met vragen voor advies terecht kunnen. Dit soort mogelijkheden bestaan al voor de overheid en bedrijven uit de vitale infrastructuur, maar nog niet voor het mkb. Dat is op zichzelf aangewezen en dat heeft grote schadeposten als gevolg. Naar schatting raakt het Nederlands bedrijfsleven zo’n 10 miljard euro per jaar kwijt als gevolg van cybercriminaliteit. De oprichting van het Digital Trust Centre zou hier verandering in moeten brengen.

Een belangrijk probleem voor het mkb dat het Rathenau Instituut signaleerde, is een gebrek aan kennis en soms te weinig adequate maatregelen tegen cyberaanvallen. “En dat is zorgelijk, want steeds meer systemen zijn afhankelijk van IT,” aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijk statement. Om het mkb goed te helpen beschermen tegen eventuele cyberaanvallen, is zo’n 100 miljoen euro nodig.

Hiervoor hebben de twee organisaties een manifest opgesteld met de naam “Samen naar een duurzame digitale samenleving, dat ondertussen ondertekend is door vijftig branches en organisaties. De hoop is dat het nieuwe kabinet hier iets mee zal gaan doen.

De Nederlandse economie leunt steeds meer op ICT en wordt als gevolg van gebrekkige bescherming ook steeds kwetsbaarder. Vorige week waarschuwde het Rathenau Instituut er nog voor dat buitenlandse inlichtingendiensten op grote schaal proberen politieke, militaire en technologische informatie te verzamelen en manipuleren.