2min Security

Nederland voert betaalrichtlijn PSD2 in

Nederland voert als laatste lidstaat van de Europese Unie de betaaldienstrichtlijn PSD2 in. Vanaf vandaag is het voor bedrijven mogelijk om bij De Nederlandsche Bank een vergunning aan te vragen voor toegang tot bankrekeningen. Met die toegang kunnen Nederlandse bedrijven vervolgens nieuwe diensten aanbieden.

De Payment Services Directive 2 is een richtlijn die bovenal geschikt is voor fintechbedrijven. Die kunnen er met apps op in springen door bijvoorbeeld transacties voor bedrijven en consumenten te verrichten. Dat kan natuurlijk niet zomaar: de rekeninghouder moet in alle gevallen toestemming geven hiervoor. Ook moeten bedrijven over een vergunning beschikken, die ze vanaf vandaag kunnen aanvragen bij DNB.

Nieuwe diensten

De Nederlandsche Bank stelt (PDF) dat de komst van PSD2 twee nieuwe diensten mogelijk maakt. De eerste daarvan is een betaalinitiatiedienst, waarbij mensen een bedrijf de opdracht kunnen geven een betaling te starten. De tweede is een rekeninginformatiedienst, zodat bedrijven bijvoorbeeld een overzicht van alle bankrekeningen die iemand heeft kunnen maken.

DNB benadrukt hierbij dat het gaat om een recht en geen plicht. Niemand hoeft zijn rekeninggegevens dus openbaar te maken of andere partijen toegang te geven tot deze informatie. De bescherming van de rekeninghouder is en blijft op orde, alhoewel het “eigen verantwoordelijkheid van de rekeninghouder” blijft hoe deze daarmee omgaat.

Meer concurrentie

De verwachting is dat deze nieuwe richtlijn leidt tot meer concurrentie met traditionele banken. Bedrijven als Google hebben in een aantal landen in de Europese Unie al gevraagd om een PSD2-vergunning en zullen die vermoedelijk gebruiken om bestedingspatronen te analyseren en op basis daarvan diensten aan te bieden.

Banken denken dat PSD2 vooral leidt tot meer overzicht en betaalgemak. Het is straks immers mogelijk om betaalinformatie van verschillende banken te combineren. Daardoor vervalt de noodzaak om meerdere apps van banken te installeren. Wel blijft het van groot belang om niet zomaar toegang te bieden tot betaalrekeningen.