min

Tags in dit artikel

, , ,

Een voormalig werknemer van Amerika’s grootste financieel dienstverlener Fidelity National Information Services, heeft de persoonlijke gegevens van 2,3 miljoen klanten uit de database van het bedrijf gestolen en verkocht aan marketingbedrijven. Het zou naast persoonsgegevens in een aantal gevallen ook gaan om bank- en creditcardgegevens.

De gegevens zouden door een senior level database administrator ontvreemd zijn en vervolgens doorverkocht aan een tussenpersoon die het op zijn beurt weer doorverkocht aan een klein aantal marketingbureaus. De man, die inmiddels niet meer bij het bedrijf werkt, was werkzaam bij Certegy Check Services, een onderdeel van Fidelity. In totaal zouden de gegevens van ongeveer 2,3 miljoen klanten verkocht zijn, waarbij er van 2,2 miljoen personen bankgegevens bijzaten. Van nog eens 99.000 klanten zouden de creditcardgegevens doorgespeeld zijn.

Volgens Fidelity was het juist dat de ex-werknemer toegang had tot de database, maar maakte het ontvreemden en doorverkopen van klantgegevens duidelijk geen deel uit van zijn functieomschrijving. Het bedrijf laat verder weten dat de gegevens waarschijnlijk alleen voor marketingdoeleinden gebruikt zijn, het heeft nog geen signalen ontvangen dat de gegevens misbruikt zijn.

Certegy heeft inmiddels een civiele procedure gestart tegen de ex-werknemer en de marketingbedrijven die de gegevens gekocht hebben. Het bedrijf wil dat de rechter beslist dat de gegevens teruggegeven moeten worden en dat het verder gebruik van de gegevens door derden aan banden wordt gelegd. Verder heeft Certegy de drie grootste creditcardmaatschappijen van Amerika gewaarschuwd en heeft het een intern systeem geïmplementeerd dat in de gaten houdt of er fraude gepleegd wordt met de gestolen gegevens.

"Namens Fidelity National Information Services en Certegy wil ik mijn diepe droevenis uiten en gemeende excuses aanbieden voor dit incident. We zullen alles doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat geen enkele consument schade ondervindt van dit verschrikkelijk verraad", aldus Fidelty CEO Lee Kennedy.