Windows Phone 7 is al enige tijd geleden van een deel van de beveiliging ontdaan, maar daar bleef het voor ontwikkelaars niet bij. Een applicatie genaamd ‘FreeMarketplace’ maakt het mogelijk om programma’s zonder betaling te downloaden.

Hoewel applicaties in de Marketplace van Microsoft zijn beveiligd door middel van DRM, wordt deze beveiliging verwijderd door de FreeMarketplace, waardoor programma’s geïnstalleerd kunnen worden zonder betaling.

Voordat de applicaties echter op een telefoon geplaatst kunnen worden, dient het programma nog aangepast te worden. Inmiddels is een proof-of-concept-applicatie ontwikkeld om de XAP-bestanden zodanig aan te passen dat ze zullen werken op een telefoon. De ontwikkelaar heeft echter aangegeven de applicatie niet vrij te willen geven, maar dat deze slechts is geschreven om Microsoft met de neus op de feiten te drukken. Het ontwikkelen van de software kostte hem slechts 6 uur en om die reden denkt de ontwikkelaar dat anderen niet ver achter kunnen lopen.