Wij berichtten al eerder over de hoog oplopende patentenstrijd tussen Qualcomm en Apple. In een eerdere fase reageerde Qualcomm met de oneliner: “zonder Qualcomm geen iPhone.” Dit lijkt Qualcomm nu in de praktijk te brengen door Apple aan te klagen en een importverbod op de iPhone te eisen. Hiermee bereikt de discussie over de patenten en de prijs die daarvoor betaald moet worden een nieuw hoogtepunt. Qualcomm beschuldigt Apple van het schenden van patenten. Apple vindt dat Qualcomm haar positie misbruikt om veel te hoge prijzen te vragen.

Waar draait het geschil om en waarom escaleert het?

Apple heeft Qualcomm ervan beschuldigd dat het te hoge vergoedingen vraagt voor oude patenten en de overeenkomsten misbruikt. Apple claimt zo royalties te moeten betalen over telefoons waar geen Qualcomm-chip inzit. Apple vindt dat Qualcomm niet vernieuwend is en haar positie uitbuit. Daarom besluit zij niet te betalen. Qualcomm stelt daartegen over dat zij wel degelijk vernieuwend is en dat zij een grote meerwaarde aan de iPhones levert. Nu Apple wel de technologie blijft gebruiken, maar geen vergoeding betaalt vindt Qualcomm dat Apple inbreuk maakt op haar rechten. Zij eist bovendien een schadevergoeding, achterstallige betaling en een importverbod op de iPhone. Dit omdat de iPhone nu illegale hardware (Qualcomm-gepatenteerde technologie zonder toestemming om te gebruiken) bevat.

De reden dat dit conflict escaleert is omdat beide partijen zich nogal negatief over elkaar hebben uitgelaten. Enerzijds heeft Apple gesteld dat Qualcomm niet vernieuwend is en alleen probeert maximale winst uit oude kennis te halen. Dit is schadelijk voor de reputatie van Qualcomm. Daarnaast heeft Apple een claim ingediend bij de Amerikaanse mededingingsautoriteit omdat ze vindt dat Qualcomm de markt blokkeert en een monopolie probeert te creëren. Daartegenover beschuldigt Qualcomm juist Apple ervan klachten te hebben ingediend bij diverse overheden. Ook heeft Qualcomm laten weten dat er zonder haar technologie geen Apple iPhone zou bestaan.

Overigens is de verwachting tot nu toe dat beide partijen het niet op een proces zullen laten aankomen. Zij zullen proberen alsnog tot een vergoeding voor gebruik van de patenten te komen. Door de dreiging met een procedure en het eisen van een importverbod probeert Qualcomm de onderhandelingen onder druk te zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.