“Onder Amerikanen geen behoefte aan Google Glass”

Abonneer je gratis op Techzine!

Uit een onderzoek dat deze week verscheen, blijkt dat er onder Amerikanen weinig animo is voor het aanschaffen en gebruiken van Google Glass. Wel geven veel veel geënquêteerden aan dat ze relatief positief staan tegenover andere draagbare apparaten, zoals een smartwatch.

Onderzoeksbedrijf Harris Interactive publiceerde een onderzoek naar de interesse in de Verenigde Staten voor bepaalde nieuwe draagbare apparaten, zoals Google Glass of een smartwatch. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de geënquêteerden meer geïnteresseerd is in een mobiel apparaat in de vorm van een armband of horloge, dan een product vergelijkbaar met Google Glass.

Voor het onderzoek werd aan 2.577 Amerikaanse volwassenen gevraagd naar hun interesse omtrent mobiele apparaten in de vorm van een armband, headset of horloge. Hiervan gaf 46 procent aan tenminste enigszins geïnteresseerd te zijn in een mobiel apparaat in de vorm van een armband of horloge. In de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar bedroeg dit percentage zelfs 63 procent.

Op de vraag of ze geïnteresseerd zouden zijn in een mobiel apparaat apparaat zoals Google Glass of een vergelijkbaar product, gaf 36 procent van de geënquêteerden aan minimaal geïnteresseerd te zijn. Twintig procent gaf aan zeer geïnteresseerd of enigszins geïnteresseerd te zijn.

Bijna de helft van de ondervraagden vermoedde dat de nieuwe generatie draagbare apparaten zoals een smartwatch of Google Glass slechts een rage is en geen blijvende trend zal zijn.