8min

Net als andere soorten kunstmatige intelligentie traint generatieve AI hoe het moet handelen op basis van historische gegevens. In plaats van het categoriseren of identificeren van gegevens zoals andere AI, produceert het gloednieuwe content op basis van die training, zoals teksten, afbeeldingen en zelfs ontwikkelingscode. De meest geavanceerde generatieve AI is GPT-4.

De bekendste toepassing van generatieve AI is ChatGPT, een chatbot waar OpenAI eind vorig jaar mee kwam. De large language model (LLM) werd beroemd omdat het in staat was een vraag te verwerken en die vervolgens alsof het een mens was te beantwoorden.

Sindsdien heeft OpenAI de technologie verder ontwikkeld en de mogelijkheden uitgebreid. Het bedrijf heeft onlangs GPT-4 onthuld, een nieuwer model dat het “multimodaal” noemt. Het betekent dat het niet alleen tekst maar ook afbeeldingen kan begrijpen.

Sinds de release van ChatGPT heeft het bedrijf erachter een aantal zeer lucratieve deals gesloten om zijn toekomst te garanderen. Microsoft werd een belangrijke steunpilaar en investeerde meer dan 10 miljard dollar in OpenAI. Het bracht zijn eigen Bing AI-chatbot uit en kondigde een Copilot-product aan dat zal worden opgenomen in zijn Microsoft 365-diensten. Salesforce sloot ook een deal met OpenAI en introduceerde Einstein GPT.

Hoewel veel mensen de vooruitgang in generatieve AI steunen, spelen sommige industrietitanen de advocaat van de duivel. Zij dringen erop aan dat AI-laboratoria onmiddellijk stoppen met het trainen van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4, gedurende ten minste zes maanden.

Tip: “Ontwikkeling AI-modellen moet worden gepauzeerd voor veiligheidsmaatregelen”

Volgens een open brief “zijn AI-laboratoria de afgelopen maanden verwikkeld geraakt in een uit de hand gelopen race om steeds krachtigere digitale breinen te ontwikkelen en in te zetten die niemand – zelfs hun makers niet – kan begrijpen, voorspellen of betrouwbaar controleren.”

Elon Musk, CEO van Tesla, SpaceX en Twitter, is een van de duizenden ondertekenaars van de open brief.

Er is geen manier om de generatieve AI-race tussen techreuzen te negeren. Maar wat kan generatieve AI precies? En wat zijn de verschillen tussen de releases van OpenAI en hoe zullen ze bedrijven beïnvloeden?

Wat kan generatieve AI?

Drie algemene categorieën omvatten de mogelijkheden van generatieve AI. Ten eerste kan het materialen, teksten, ideeën, beelden, video’s en ontwerpen genereren. Het kan nieuwe dingen creëren op basis van eerdere data. Daarbij kan het nieuwe, unieke output ontwikkelen in uiteenlopende media, zoals blogs, kunst, videoreclame, een nieuw eiwit met antimicrobiële eigenschappen of een nieuw ontwerp voor een computerchip.

Ten tweede helpt het bij het personaliseren van interacties door inhoud en informatie te creëren voor een specifiek publiek. Bijvoorbeeld chatbots voor gepersonaliseerde klantervaringen of gerichte advertenties op basis van patronen in het gedrag van een klant.

Ten slotte kan het de productiviteit verhogen. Handmatige of repetitieve activiteiten, zoals coderen of het samenvatten van grote documenten, kunnen zo worden versneld.

Op soortgelijke wijze kan generatieve AI aantekeningen maken tijdens een virtuele conferentie. Het kan diapresentaties maken of e-mails personaliseren. In recente productaankondigingen toonden Microsoft en Google beide functies voor hun kantoorgerichte diensten.

Misbruik en hallucinaties

Ondanks alle voordelen van deze technologie is er bezorgdheid over mogelijk misbruik. Sommige bedrijven trainen generatieve AI-modellen op enorme hoeveelheden gegevens die van het internet zijn gehaald, waaronder auteursrechtelijk beschermde documenten. Daardoor zijn ethische AI-technieken een organisatorische vereiste geworden.

Lees ook: Google introduceert principes voor verantwoordelijke AI

Onderwijsinstellingen hebben hun bezorgdheid geuit dat studenten door AI opgestelde essays kunnen indienen, waardoor het harde werk dat nodig is om te leren wordt ondermijnd. Onderzoekers op het gebied van cyberbeveiliging hebben ook hun bezorgdheid geuit dat generatieve AI kwaadwillenden, waaronder overheden, in staat zou kunnen stellen veel meer verkeerde informatie te verspreiden dan voorheen.

chatgpt gpt-4

Naast deze zorgen is de technologie zelf ook gevoelig voor fouten. De AI roept vol vertrouwen feitelijke onjuistheden, die onderzoekers “hallucinaties” noemen. Sommige antwoorden lijken op het eerste gezicht geloofwaardig, maar worden niet gerechtvaardigd door de trainingsgegevens van de bot. Dit betekent dat de technologie een antwoord geeft, waarvan het herhaaldelijk volhoudt dat het waar is, zonder dat het zich ervan bewust is dat het antwoord een product is van diens eigen verbeelding.

Hallucinaties en grillige antwoorden zoals het uiten van de liefde aan een gebruiker zijn slechts enkele redenen waarom bedrijven de technologie hebben willen testen alvorens ze het voor iedereen toegankelijk maken.

GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, wat is het verschil?

OpenAI heeft de meest recente versie van zijn LLM, GPT-4, uitgebracht op 13 maart 2023. De release komt met een betaald abonnement dat gebruikers toegang geeft tot de tool. Voorlopig blijft de volledige toegang tot de mogelijkheden van het model beperkt. De gratis versie van ChatGPT blijft het GPT-3.5-model gebruiken.

In tegenstelling tot GPT-3.5 accepteert het nieuwste model zowel afbeeldingen als tekstinstructies als invoer. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een handgetekende schets invoeren in de AI-chatbot, die de schets omzet in een functionele website. Het feit dat GPT-3 alleen tekst als input kon aanvaarden en retourneren, beperkte de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk.

Hoewel beeldherkenning in GPT-4 zich nog in een vroeg stadium bevindt, kunnen gebruikers de software vragen te omschrijven wat er in een afbeelding te zien is. Voor mensen met een visuele beperking is het geweldige technologie. Demonstraties van OpenAI laten zien hoe GPT-4 een kaart voorleest, het ontwerp van een kledingstuk omschrijft en laat zien hoe een fitnessapparaat moet worden gebruikt.

Naast beeldidentificatie leerde OpenAI GPT-4 een breed scala aan prompts. Veel van die prompts zijn van ongewenste aard, waardoor de LLM ze als kwaadwillend kan herkennen. De meest recente versie van GPT is 82 procent effectiever dan GPT-3 om niet te reageren op verzoeken om verboden inhoud, en het is 40 procent waarschijnlijker dat het nauwkeurige antwoorden genereert, aldus OpenAI.

Omdat GPT-4 minder snel reageert op vanuit OpenAI ongewenste verzoeken, zou het over het algemeen veiliger kunnen zijn voor gebruikers. Het negeren van verboden materiaal is echter niet helemaal gegarandeerd, dus de AI kan nog steeds ongevoelige antwoorden geven op invoervragen.

GPT-4 veel geavanceerder dan voorganger

Net als andere soorten kunstmatige intelligentie leert generatieve AI hoe het moet handelen op basis van gegevens uit het verleden. In plaats van het categoriseren of identificeren van gegevens zoals andere AI, produceert het gloednieuwe inhoud op basis van die training, zoals teksten, afbeeldingen en zelfs computercode. Desondanks zou de nieuwe bot een veel betere gebruikservaring moeten bieden dan zijn voorganger.

Verder beweert OpenAI dat GPT-4 25.000 woorden tegelijk kan analyseren. Dit is 8 keer meer dan GPT-3. Het meest recente model is ook beter in het geven van feitelijke informatie. Het heeft veel verfijndere redeneercapaciteiten dan de modellen 3.5 en 3.

chatgpt

OpenAI toonde dit aan in een case study waarbij onderzoekers hetzelfde scenario voorlegden aan GPT-4 en GPT 3.5. Beide bots moesten een tijdspanne van 30 minuten vinden waarin drie gegeven roosters elkaar overlappen. Beide AI’s konden een oplossing bieden, maar die van GPT-4 was nauwkeuriger en eenvoudiger. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij betrouwbaardere en op feiten gebaseerde antwoorden geeft dan zijn voorloper.

Bovendien presteert GPT-4 tot 16 procent beter dan GPT-3 op gangbare benchmarks voor machine learning. Het kan ook beter omgaan met taken in een andere taal dan Engels, iets dat de toegankelijkheid vanzelfsprekend verbetert.

Transformatieve mogelijkheden van GPT-4 in het bedrijfsleven

Er zijn tal van voordelen die bedrijven kunnen halen uit het gebruik van generatieve AI. Omdat GPT-4 acht keer meer tekst kan verwerken dan GPT-3, kan het beter overweg met grotere documenten, waardoor het efficiënter wordt in specifieke werkomgevingen.

Het kan worden gebruikt om de arbeidsefficiëntie te verhogen en klantervaringen te personaliseren. Het kan ook research and development versnellen door generatief ontwerp en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, om enkele toepassingen te noemen.

In een vrijgegeven rapport voorspelden economen van Goldman Sachs dat de nieuwste golf van AI wereldwijd maar liefst 300 miljoen voltijdbanen zou kunnen automatiseren. Dit betekent dat 18 procent van het wereldwijde werk zou kunnen worden geautomatiseerd.

Tip: De banen die het meest bedreigd worden door generatieve AI zoals ChatGPT

De economen stelden dat ver ontwikkelde economieën meer beïnvloed zouden worden dan opkomende markten. Dit komt deels door de overtuiging dat service-personeel kwetsbaarder is dan arbeiders. Administratieve medewerkers en advocaten zullen naar verwachting het zwaarst worden getroffen, aldus Goldman Sachs. Aan de andere kant zullen fysiek veeleisende of buitenbanen (zoals bouw- en reparatiewerkzaamheden) waarschijnlijk “weinig effect” ondervinden.

De implicaties van generatieve AI voor bedrijfsleiders zijn enorm, en veel bedrijven hebben al generatieve AI-initiatieven gelanceerd. Bedrijven ontwikkelen op maat gemaakte generatieve AI-modellen door ze te tweaken met hun eigen gegevens.

Lees ook: ‘Bedrijven nog niet goed voorbereid op uitrol AI en machine learning’

Toepassingen van GPT-4 in de industrie

De nabije toekomst lijkt het grootste groeipotentieel in petto te hebben voor vier sectoren in het bijzonder: consumenten, financiën, softwareontwikkeling en gezondheidszorg.

Generatieve AI kan ervaringen, inhoud en productsuggesties aanpassen voor marketingcampagnes voor consumenten. Op financieel gebied kan het geïndividualiseerde investeringssuggesties creëren, marktgegevens onderzoeken en verschillende hypotheses op de proef stellen om nieuwe handelsbenaderingen voor te stellen.

Ontwikkeling

OpenAI beweert dat GPT-4 “een gesimuleerd bar-examen met een score rond de top 10 procent van de testnemers doorstaat; de score van GPT-3.5 daarentegen lag rond de onderste 10 procent.”

Met GPT-4 en zonder voorkennis van JavaScript beweerde een Twitter-gebruiker dat hij een retro-klassieker, Snake, in 20 minuten had nagebouwd. Hij zei: “Het had wat problemen. De slang stierf na zijn eerste beet in plaats van dat-ie groeide, en de applicatie bleef de score optellen in stappen van 2 in plaats van 1. Dus vroeg ik GPT-4 om die tweaks te maken en dat deed het.”

Hoewel velen de technologie beschouwen als een potentiële bedreiging voor ontwikkelaars, zijn sommige werkgevers het daar niet mee eens. Bedrijven overwegen bijvoorbeeld om kandidaten toe te staan het te gebruiken tijdens sollicitatiegesprekken.

Er zijn echter legitieme zorgen, en sommige grote techbedrijven hebben hun ingenieurs verboden het te gebruiken. Zij vrezen dat hun eigen code in handen komt van OpenAI om toekomstige modellen te trainen. Niettemin heeft de tool veel te geven.

Tip: Stack Overflow verbiedt AI-gegenereerde antwoorden van ChatGPT

Medicijnen

De afgelopen zes maanden hebben Microsoft Research en OpenAI onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen van GPT-4 in de gezondheidszorg om de mogelijkheden, beperkingen en risico’s voor de menselijke gezondheid beter te begrijpen.

Gebleken is dat AI de R&D-cycli van de biofarmaceutische industrie aanzienlijk kan versnellen. Dit komt doordat het gegevens kan produceren over miljoenen potentiële geneeswijzen voor een bepaalde ziekte en hun doeltreffendheid kan evalueren. Monnikenwerk voor gewone mensen, maar uitermate geschikt voor AI. Toepassingen in medische documentatie en gezondheidszorg, diagnostiek, onderzoek en onderwijs zijn slechts enkele voorbeelden.

In een rapport dat op 30 maart is gepubliceerd in AI in Medicine worden de voordelen, beperkingen en risico’s van GPT-4 als AI-chatbot voor de geneeskunde toegelicht. De auteurs onderzochten ook verschillende andere AI-chatbots voor medische toepassingen. Google LaMDA en GPT-3.5 zijn twee van de belangrijkste.

LaMDA, GPT-3.5 noch GPT-4 werden expliciet getraind voor gezondheidszorg of medische toepassingen. Hun trainingsregimes waren gericht op het bereiken van cognitieve vaardigheden voor algemene doeleinden. De auteurs van het speciale verslag wijzen erop dat GPT-4 nog in ontwikkeling is. Zij zeggen dat hun artikel slechts een tipje van de sluier oplicht over de mogelijkheden ervan.

Zij noemen enkele mogelijke toepassingen: zo kan het software schrijven voor dataverwerking en -visualisatie. Het kan duidelijk uitleg geven over verklaringen van voordelen en laboratoriumtests aan lezers die de medische taal niet kennen. Het kan ook steunbetuigingen aan patiënten opstellen.

Vooruitblik

Gezien de snelheid waarmee deze technologie zich ontwikkelt, is het nu tijd om interne innovatie op gang te brengen. Bedrijfsleiders in elke sector moeten overwegen generatieve AI zo snel mogelijk in productiesystemen in te voeren. Als de transformerende mogelijkheden van generatieve AI worden genegeerd, kunnen deze bedrijven een aanzienlijk en mogelijk onoverbrugbaar kosten- en creativiteitsnadeel oplopen.