7min

UiPath heeft in de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Van een aanbieder van slechts enkele RPA-producten, is het nu een breed automationplatform, het UiPath Platform. Wat betekenen de veranderingen voor UiPath en voor de klanten van dit bedrijf?

UiPath lijkt zich de laatste jaren te bevinden in het oog van een perfect storm. Allerlei technologieën komen samen op in de markt en – belangrijker nog – er komt ook steeds meer vraag naar die technologieën. Vandaar ook dat de marktwaarde van het bedrijf in de tientallen miljarden dollars zit. UiPath ging in april 2021 ook met veel succes naar de beurs.

Toch is dit grote succes eigenlijk nog maar iets van de laatste jaren. Ter illustratie, UiPath zelf bestaat al sinds 2005, maar de officiële introductie in Nederland vond pas in 2018 plaats. De grootste ontwikkelingen bij het bedrijf hebben grofweg sinds dat jaar plaatsgevonden. Voor die tijd was de markt er kennelijk nog niet klaar voor.

RPA als basis voor UiPath Platform

Het toeval wil dat 2018 ook het jaar was dat Bogdan Ripa, de VP Product Management van UiPath die we recent spraken, in dienst trad bij het bedrijf. Hij heeft dus van dichtbij kunnen zien hoezeer UiPath veranderd is sinds dat jaar en heeft daar ook zelf aan bijgedragen. Ripa: “Toen ik bij UiPath startte, hadden we maar een paar producten: een IDE, attended en unattended robots en een orkestratietool. Onze enterprise-oplossing was alleen on-prem beschikbaar, alleen de orkestratietool kon in de cloud gehost worden, en er was een community-versie van het platform.”

RPA was tot 2018 dus het enige waar UiPath zich mee bezighield. Dat kunnen we ook zeker beamen. We kunnen ons de Nederlandse introductie van UiPath in Amsterdam in september 2018 namelijk ook nog goed herinneren. Het ging toen vrijwel uitsluitend over hoe je zo eenvoudig mogelijk RPA-bots kon creëren. Er lag toen veel nadruk op de eenvoud waarmee dit kon, onder andere dankzij de ‘opnamesoftware’ waarmee je aansluitende handelingen binnen een proces kon opnemen. Het resultaat hiervan was een software-robot die deze taak vanaf dat moment over kon nemen.

TIP: Lees ook ons verhaal over hoe je stap voor stap kunt beginnen met RPA en automation.

Van Discover tot Engage

In 2022 is die RPA-basis vanzelfsprekend nog steeds onderdeel van wat UiPath doet. Maar in de afgelopen vier jaar is daar heel veel aan toegevoegd. Het UiPath Platform is tegenwoordig onderverdeeld in vijf separate pijlers: Discover, Build, Manage, Run en Engage. Deze pijlers bieden de volledige lifecycle van automation (we gebruiken deze term bij gebrek een Nederlandse term die de lading goed dekt). Het begint bij het zoeken en vinden van de mogelijkheden voor automation binnen een organisatie. Vervolgens biedt UiPath tools om deze (snel) te bouwen. Als een automation eenmaal af is, kun je hem uitrollen, beheren en optimaliseren, alvorens hij gaat draaien. Tot slot kun je mensen en robots aan elkaar koppelen, om het samengestelde team optimaal te laten functioneren.

Bovenstaande is uiteraard veel te uitgebreid om allemaal in een enkel artikel te behandelen. Binnen deze pijlers vallen technologieën zoals process mining, task mining, low-code development, Business Intelligence en API automation. Een deel van deze functionaliteit heeft UiPath in de afgelopen jaren zelf ontwikkeld. Een deel is het gevolg van overnames. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het UiPath Platform tegenwoordig om veel meer dan RPA draait. Het platform van het bedrijf kan op steeds meer plaatsen ingezet worden. Daar gaan we in de rest van dit artikel wat dieper op in.

Naast RPA ook API automation

Om automation nog relevanter te maken binnen organisaties, is het uitbreiden van de functionaliteit van het UiPath Platform vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel. “We begonnen in een RPA-niche, maar daarmee bedienden we maar een specifiek gedeelte van de automationbehoefte bij organisaties”, geeft Ripa aan. Klanten kwamen ook met vragen bij UiPath rondom API’s en dan specifiek rondom API automation. Aangezien API’s en RPA een overlap in functionaliteit hebben, namelijk het aan elkaar koppelen van systemen en software, zag UiPath daar kansen. Met de overname vorig jaar van Cloud Elements is het nu mogelijk om RPA en API automation in hetzelfde platform aan te bieden.

De ambities van UiPath zijn stevig, merken we tijdens het gesprek met Ripa. “We willen een zeer belangrijke speler in API automation worden”, stelt hij. Het idee is om specifieke tools te maken voor verschillende verticals. Een belangrijke vertical is IT automation. Dat betekent dat het niet langer ontwikkelaars zijn die met het platform aan de slag gaan, maar mensen van de IT-afdeling. API automation speelt voor die afdeling een belangrijke rol bij het onboarden van nieuwe medewerkers bijvoorbeeld. Zodra iemand op de IT-afdeling op een knop drukt, kan door middel van API automation de volledige werkplek van de nieuwe medewerker ingericht worden. Denk aan het installeren van de juiste software op de machine die de medewerker krijgt, maar ook het inrichten van de VDI-omgeving waar deze gebruik van gaat maken.

Met de focus op API automation gaat UiPath dus overduidelijk verder de breedte in. In het geval van IT automation gaat het concurreren met een partij zoals ServiceNow. Interessant is dat beide partijen ook een low-code app development aanbod hebben, dus ook daar zal een deel van de strijd gestreden worden. Dat deze twee spelers de concurrentie met elkaar aangaan, lijkt in ieder geval zeker. ServiceNow heeft vorig jaar een RPA-aanbieder overgenomen, vrijwel op dezelfde dag als de overname van Cloud Elements door UiPath.

Citizen development voor bredere relevantie

In het geval van API automation wil UiPath andere delen van de markt bestrijken. Naast extra functionaliteit op het gebied van integraties, wil UiPath echter ook meer mensen binnen organisaties aan de slag krijgen met automation. Vandaar dat het bedrijf sterk inzet op citizen development. Met StudioX moeten nu ook mensen zonder ontwikkelskills aan de slag kunnen met het platform. Dat lat ligt hierbij uitdrukkelijk niet bijzonder hoog. “Als je weet hoe je Excel moet gebruiken, kun je hier ook mee aan de slag”, maakt Ripa het niveau iets explicieter.

Let wel, UiPath heeft hiervoor een radicaal andere omgeving moeten maken. Citizen developers kunnen binnen een no-code omgeving (dus drag&drop) automations maken. Daar moet je veel meer begeleiding inbouwen tijdens het proces. Veel medewerkers die ermee werken zullen daarnaast ook meer met een muis willen werken. Van oudsher was de omgeving gericht op het gebruik van alleen het toetsenbord. Dat zijn developers gewend. Naast StudioX komt er binnenkort zelfs een versie die je volledig in de browser kunt draaien. Met Studio Web moet het platform weer een stukje toegankelijker worden.

Bredere relevantie bereik je overigens niet alleen door meer mensen automations te laten maken. Ook de ondersteuning voor besturingssystemen speelt hier een rol in. Van oudsher zijn de automationgebruikers Windows-gebruikers, maar kwam er steeds meer vraag naar Linux en in iets mindere mate macOS. Vandaar dat robots nu ook goed werken op Linux, in Docker containers. Als het gaat om macOS, is het duidelijk dat automation in het algemeen steeds relevanter wordt binnen organisaties. Dat besturingssysteem heeft vooral veel aandeel bij het management, geeft Ripa aan. Dat houdt in dat men ook daar het platform wil gebruiken.

Cloud wordt de nieuwe standaard

In het begin van het artikel hadden we het erover dat het platform van UiPath in 2018 alleen on-prem kon draaien. Die tijd is nu al even voorbij. Tegenwoordig is ook voor RPA/automation de cloud de standaard. In het geval van UiPath heet dit de UiPath Automation Cloud. De meeste nieuwe klanten die UiPath optekent, gaan voor het cloudaanbod. Daarnaast verplaatsen veel klanten hun automation-omgeving ook steeds vaker naar de cloud.

Wat overblijft on-prem zijn zwaargereguleerde sectoren, die (nog) niet naar de cloud mogen. Die klanten zal UiPath ook blijven ondersteunen. Het heeft een Kubernetes-gebaseerde replica van het cloudaanbod dat on-prem kan draaien. Je kunt daar vanzelfsprekend niet of nauwelijks gebruikmaken van de schaalbaarheid die de cloud biedt, maar verder is de functionaliteit identiek.

UiPath maakt het verschil met onderliggende technologie

Op zich is het natuurlijk allemaal erg interessant om te horen welke richting UiPath opgaat. De basis is en blijft toch nog altijd de onderliggende technologie waarmee de automations mogelijk zijn. En daar maakt UiPath volgens Ripa ook echt nog steeds het verschil. “Op het moment dat een klant ons product gebruikt, winnen we de deal”, stelt hij. Dat komt door de onderliggende technologie, die beter is dan die van de concurrentie.

Als voorbeeld heeft Ripa het over Angular-applicaties, die iedere keer dat je ze gebruikt anders opgebouwd worden. De UI-generator die Salesforce gebruikt, doet hetzelfde. Dat kan een probleem zijn voor RPA/automation-doeleinden, omdat daar een zekere mate van voorspelbaarheid gewenst is. Volgens Ripa heeft UiPath hier geen enkel probleem mee. “Probeer de Salesforce of SAP Fiori-interfaces maar eens te gebruiken met alle beschikbare platformen [UiPath en de concurrentie, red.] en je zult zien dat UiPath altijd wint”, is zijn stelling.

Meerdere automationwegen naar Rome

De breedte van het platform van UiPath in 2022 geeft het bedrijf veel meer ingangen bij organisaties. In principe kun je op de meeste van de vijf pijlers instappen. Dat ziet Ripa ook in de praktijk gebeuren: “Sommige klanten kloppen bij ons aan voor process mining, andere voor onze apps-infrastructuur.” Process mining hoort in de Discover-pijler, Apps in de Engage-pijler. Hiermee heb je beide uitersten te pakken. Met de toevoeging van API automation hebben klanten na de Discover-fase tot slot nu ook twee mogelijkheden. Ze kunnen de API-route nemen, maar daarnaast ook RPA kiezen.

Dit alles geeft het UiPath Platform een steeds groter wordende breedte en diepte en hiermee dus een steeds bredere relevantie. De groei lijkt er in ieder geval nog lang niet uit. UiPath is een bedrijf om de komende jaren in de gaten te houden. Dat gaan wij sowieso doen, maar organisaties zullen ook steeds vaker deze naam op zien duiken als ze aan automation-initiatieven werken.