8min

UiPath gaat met veel nieuwe functionaliteit inzetten op complete automatisering voor de enterprise, zo bleek tijdens het evenement Together 2022 in Amsterdam. “We vergeten nooit onze RPA core-business, maar willen klanten toch alle mogelijkheden bieden”, zegt vice president product development Bogdan Ripa van UiPath.

De Roemeens-Amerikaanse automatiseringsspecialist UiPath breidt in hoog tempo de functionaliteit van zijn platform uit. Volgens de leverancier moet het platform de basis vormen voor een nieuwe manier van werken voor bedrijven. Een manier van werken die niet alleen de werkzaamheden een flinke boost moeten geven, maar ook zorgdragen voor een prettigere werkomgeving.

Werknemers moeten hun werk weer leuk gaan vinden, in plaats van massaal omkijken naar ander werk. Dit door het wegnemen van repetitieve taken door automatisering. Het neemt één van de grootste bezwaren die werknemers momenteel tegen hun werk hebben weg en maakt werken weer leuk en waardevol, zo benadrukte de automatseringsspeler tijdens het recent gehouden Together 2022 in Amsterdam.

Veel aandacht voor extra functionaliteit

Al eerder schreven we dat het platform meer is dan Robotic Process Automation (RPA) is en het bedrijf doet er alles aan dit te bevestigen. Het is dan ook niet vreemd dat juist deze extra functionaliteit tijdens het evenement veel aandacht kreeg. De ontwikkelingen rondom automatisering volgen zich in rap tempo op en UiPath wil zijn platform hiervan zoveel mogelijk voorzien. Het maakt het waarschijnlijk dat RPA de kern van de activiteiten is, maar dat klanten en hun medewerkers wel in hoog tempo van de allerlaatste automatiseringsontwikkelingen moeten kunnen profiteren, zo gaf Ripa in zijn keynote aan.

Denk daarbij aan het toevoegen van AI, ondersteuning voor ‘unattended’ workflows en API’s die integraties met andere oplossingen mogelijk maken. Dit laatste om het platform helemaal open te laten zijn voor integraties met platforms van derden en eigen automatiseringstools van klanten.

“Onze klanten komen inderdaad nog steeds naar ons toe voor RPA-oplossingen, maar zijn blij dat zij ook een hoop andere functionaliteit tegenkomen”, geeft Ripa in gesprek met Techzine aan. “Vooral met de API-integraties zijn zij erg tevreden. Op een gemakkelijke manier kunnen zij verschillende integraties bewerkstelligen. Of dit nu het toevoegen van machine learning is, een automatisering bovenop Citrix uitvoeren of via API’s met Salesforce werken. Het kan allemaal.”

Stap voor stap uitbreiden

Toch doet zich de vraag voor of alle functionaliteit van het UiPath-platform niet allemaal iets te veel is. Wanneer we aanwezige klanten spreken, blijkt dat zij toch wel moeite hebben alle opeenvolgende functionaliteit bij te benen. Veel klanten beginnen vaak met simpele RPA-automatiseringen voor repetitieve handelingen. Bijvoorbeeld het automatiseren van het verwerken van formulieren. Dit vergt nu vaak veel van hun aandacht en zij gebruiken het platform vooral voor deze productie. De overige functionaliteit wordt eigenlijk daardoor niet of nauwelijks benut.

Volgens Ripa verliest UiPath deze basisgebruikers niet uit het oog. Ook niet als tegelijkertijd aan het hele platform nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. “Wat wij zien hangt eigenlijk helemaal van de ontwikkeling bij onze klanten af. Aan de ene kant zien wij klanten die alleen de basis RPA-functionaliteit gebruiken. Aan de andere kant hebben we ook veel klanten die meer willen. Zij zijn vaak verder geavanceerd in het gebruik van ons platform of gebruiken het voor specifieke doeleinden. Je hoeft eigenlijk niet van de hoed en de rand te weten wanneer je het platform gaat gebruiken, je kan gewoon starten en dan stap voor stap je kennis uitbreiden.”

“We verliezen onze core-functionaliteit, RPA niet uit het oog. Wat we eigenlijk doen, is het verbeteren van de prestaties van juist die basisfunctionaliteit. Wat we onze klanten bieden, maken we steeds beter. Op deze manier wordt ons platform betrouwbaarder. Daarnaast kan je de uitbreiding van de functionaliteit ook als een versteviging van het fundament van onze oplossing zien. En dat is iets wat we altijd moeten doen.”

Tip: ‘Het UiPath Platform is zoveel meer dan RPA’

Bouwstenen

Tijdens Together 2022 kreeg het publiek een inkijk in de roadmap. De cloudgebaseerde versie UiPath Automation Suite krijgt iedere twee weken een update. De on-premise versie krijgt twee keer per jaar een nieuwe release.

Dit jaar staan voor de automatiseringsplatform vijf bouwstenen centraal. Zo wordt dit jaar meer verbeterde functionaliteit toegevoegd voor attended automatiseringen. Hierbij werken software robots naast menselijke medewerkers. Ze helpen als een soort digitale assistent. Vooral zullen de prestaties van deze specifieke UiPath-oplossingen worden verbeterd, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe scenario’s.

De tweede ‘bouwsteen’ is die van zogenoemde semantische automatisering. Hieronder vallen ook alle ontwikkelingen die UiPath uitvoert om (RPA) automatisering ‘te democratiseren’ of voor iedereen beschikbaar te maken.

Clipboard-tool

In dit kader is Ripa heel enthousiast over de Clipboard-tool, gericht op de ‘intent’ van eindgebruikers. “Concreet is de Clipboard-tool eigenlijk een geautomatiseerde versie van copy-paste. Het helpt data, inclusief de metadata, van de ene applicatie naar de andere te kopiëren. Zoals van een spreadsheet naar bijvoorbeeld NetSuite. Wanneer gebruikers fouten bij dit kopiëren constateren, kunnen zij die aanpassen.”

“De dienst leert van deze fouten, zodat ze een volgende keer automatisch worden voorkomen. Niet alleen voor die specifieke eindgebruiker, maar ook voor alle andere gebruikers van de dienst. Naast voor het kopiëren van data, kan de tool ook worden gebruikt voor het ‘scrapen’ van informatie vanaf het internet. Hierbij geeft de gebruiker aan, de intent, welke informatie hij of zij over een product wil hebben en de tool haalt hiervoor alle relevante informatie op vanaf de website. Deze data wordt vervolgens naar de applicatie van keuze gekopieerd. Eigenlijk ook een soort copy-paste, maar dan iets ingewikkelder.”

Met de Clipboard Tool wil UiPath het gebruik van automatisering, in dit geval voor het kopiëren van data, versimpelen. Op die manier kunnen meer niet-technische mensen de tools gebruiken voor dagelijkse werkzaamheden. Automatisering wordt hierdoor breder beschikbaar en is zo niet meer alleen een tool voor technische specialisten, geeft de VP Product Development aan.

De tool is nu als preview beschikbaar in Automation Cloud van UiPath. Het liefst ziet Ripa de tool binnenkort ook als standalone webversie beschikbaar komen, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.

Overige bouwstenen

Naast deze tools, zijn er ook nog andere bouwstenen die voor het automatiseringsplatform een speerpunt vormen. Hoewel cloud voor UiPath nog steeds leidend is, krijgt de on-premises versie Automation Suite de komende tijd meer functionaliteit. Hiermee wil UiPath tegemoet komen aan de wensen van klanten die niet al hun data in de cloud kunnen draaien. Wel geeft Bogdan Ripa aan dat eerst alle (nieuwe) functionaliteit in de cloud beschikbaar komt en dat deze pas aan on-prem wordt toegevoegd wanneer deze goed werkt en is getest.

Verder geeft UiPath meer aandacht aan het ‘seamless’ maken van zowel de web- als de desktop-ervaring voor gebruikers. Onder andere door functionaliteit voor Linux- en macOS-omgevingen, maar ook een betere ervaring binnen Chrome. Het moet ontwikkelaars de mogelijkheid bieden vloeiend automatiseringen te bouwen, delen, gebruiken en op alle platforms te draaien. Tot slot worden er in de nabije toekomst diverse mogelijkheden uitgerold voor elke stap in de automatiserings-lifecycle.

Live-streaming van robotwerkzaamheden

UiPath is daarmee behoorlijk ambitieus als het gaat om het uitrollen van nog meer functionaliteit. Dit blijkt ook uit de inkijk die Bogdan Ripa gaf over de verschillende mogelijkheden in versie 2022-10, te lanceren in oktober van dit jaar, gaf. Veel van deze functionaliteit, die in alle vijf pijlers van het platform een plek krijgt, is in meer of mindere vorm al beschikbaar in de recent gelanceerde versie 2022-04 uit medio mei van dit jaar, maar bevat ook nieuwe ontwikkelingen.

Eén van de te verwachten functies die ons het meeste opvielen in bijvoorbeeld de Manage-pijler is de komst in de Orchestrator van robot live-streaming- en real time debugging-functionaliteit. “Met robot live-streaming kunnen specialisten in de gaten houden hoe hun automatiseringen of robots zich specifiek gedragen en wat deze uitvoeren“, gaat Ripa verder.

“Concreet krijg je hiermee inzicht in het robotscherm en zie je de robotautomatisering daadwerkelijk in actie. Dit geeft ontwikkelaars natuurlijk veel rust. Vooral als zij de robotautomatisering unattended inzetten, krijgen zij een goed inzicht in de gedragingen van de robots en of zij doen wat ze moeten doen. De live-streamingfunctionaliteit zorgt ook voor een opname van de handelingen, zodat ontwikkelaars in een later stadium kunnen terugzien hoe de robotautomatisering functioneerde en eventuele fouten ontdekken. In een later stadium gaan we het mogelijk maken deze processen stap voor stap te laten zien.”

Naast de live-streamingfunctionaliteit is ook live debugging-functionaliteit beschikbaar. Hierbij krijgen ontwikkelaars real time inzicht in de code, zien ze hoe deze wordt uitgevoerd en kan je ook live de controle overnemen. “Je kan waar en wanneer live ingrijpen in de werking van een automatisering. Dit maakt ontwikkelaars veel productiever.”

Overige functionaliteit 2022.10

Versie 2022.10 voegt voor de Discover-pijler ook verbeteringen toe rondom connectors met andere backendsystemen voor process mining. Binnen dit portfolio krijgen de oplossingen voor test mining mogelijkheden voor meer assitentie door eindgebruikers.

Binnen het Build-portfolio komt er meer comptabiliteit tussen de web- en de desktopversie van het platform en dan vooral de Studio Web-omgeving. Het biedt gebruikers, of zij nu professioneel zijn of zogenoemde ‘citizen-gebruikers’ meer consistentie in hun ontwikkeling van automatiseringsoplossingen.

In het Run-portfolio komt er in versie 2022.10 meer functionaliteit beschikbaar voor SaaS- of cloud robots. Dit zijn min of meer voorgeconfigureerde unattended robots die draaien zonder dat er specifiek aandacht moet worden besteed aan IT, bronnen of infrastructuur. UiPath introduceert hiervoor Windows VM as-a-service robots. Daarnaast komt UiPath met speciale out-of-the-box unattend robots voor containers, in dit geval Docker containers, en Linux.

Binnen de Engage-pijler komen meer mogelijkheden voor het toewijzen van (automatiserings)taken aan meerdere personen. De taken zijn straks direct vanuit het systeem toe te wijzen. Ook wordt gewerkt aan set van add-ons, waardoor het mogelijk wordt van diverse applicaties, zoals vanuit Excel, direct automatiseringen te ontwikkelen.

Verder krijgt versie 22.10 van het UiPath-platform straks meer testcapaciteit voor de hele omgeving. Het wordt hiermee mogelijk betere inzichten in de werking van de diverse automatiseringen te krijgen en deze in lijn te brengen met de zakelijke doelen. Hiervoor wordt de export van de data naar andere tools voor analyse, bijvoorbeeld Tableau, vereenvoudigd. Ook maakt UiPath het makkelijker data van legacy tools te integreren. Verder gaat het platform meer mogelijkheden bieden voor het testen en meten van SAP-omgevingen.

Complete ontzorging

UiPath blijft functionaliteit aan zijn platform toevoegen. Hiermee wil de automatiseringsspecialist bedrijven een compleet platform voor al hun werkzaamheden bieden. UiPath wil ontzorgen, zodat medewerkers zich meer op de core-business kunnen richten en meer waarde creëren.

Hoe klanten zelf met deze blijvend groeiende functionaliteit omgaan, is nog even afwachten. Vooral omdat zij vaak de basis RPA-functionaliteit nog het meeste toepassen voor hun verschillende trajecten. Maar dat zij, wanneer ze dat echt willen, alles nog verder met het UiPath Platform kunnen automatiseren, staat als een paal boven water. We blijven de automatiseringsgigant daarom in de gaten houden.