8min

Links en rechts vliegen de berichten over Artificial Intelligence (AI) je om de oren tegenwoordig. Als bedrijven er nog niet mee bezig zijn, is het in ieder geval iets wat men bovenaan de agenda heeft staan. AI lijkt daarnaast niet echt marktspecifiek te zijn. We horen het eigenlijk in ieder gesprek wel een keer voorbijkomen. Of het gesprek nu over security gaat of over process mining, het maakt niet uit. Het is dus niet zo gek dat men bij een bedrijf zoals Microsoft een speciale business unit heeft opgezet rondom AI. Wij spraken recent met David Carmona, General Manager AI bij Microsoft over hoe het bedrijf deze markt benadert.

Om maar eens met een open deur te beginnen (eentje die we recent al behoorlijk vaak hebben ingetrapt, maar nog altijd niet minder waar is), stelt Carmona dat data cruciaal zijn tegenwoordig. Dit geldt in het algemeen, maar misschien nog wel in het bijzonder voor AI. Het aanbod van data is tegenwoordig dermate groot, dat het langzaam maar zeker onmogelijk wordt om zeer complexe processen te doen zonder AI.

David Carmona, General Manager AI bij Microsoft

Deze vaststelling resulteert in de stelling van Carmona dat AI een cruciaal onderdeel is geworden voor de strategie van een bedrijf. “AI transforms business“, stelt hij, om dit statement later nog iets scherper neer te zetten als “AI is the transformation“.

Wat is AI volgens Microsoft?

Voor we verdergaan op hoe AI de zaken fundamenteel kan veranderen, is het eerst goed om scherp te krijgen wat men bij Microsoft verstaat onder AI. Carmona benadrukt dat je AI niet moet zien als een technologie, maar als een concept. Van zichzelf ‘is’ AI niets. Het zijn de verschillende invullingen die het geheel werkelijkheid maken. Hieronder vallen zaken zoals deep learning en machine learning.

Microsoft heeft volgens Carmona een andere benadering van de markt als het gaat om AI dan andere bedrijven. Namen worden uiteraard niet genoemd, maar aangenomen mag worden dat het hier gaat om concurrenten in de cloud-markt zoals AWS en Google Cloud Platform. Als we het moeten samenvatten in onze eigen woorden, dan houdt Microsoft wat meer de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van AI op haar platform. Volgens Carmona wil Microsoft ook echt helpen bij het beter maken van de processen. De kernonderdelen van het AI-platform van Microsoft zijn open-source, omdat men vindt dat iedereen ermee aan de slag moet kunnen.

Democratisch maken

Dat laatste concept lijkt men bij Microsoft heel erg hoog in het vaandel te hebben. Recent hebben we ook Kevin Scott, de CTO van Microsoft, hierover enkele uitspraken horen doen tijdens het BoxWorks 2017-evenement van Box. Hij stelde dat Artificial Intelligence “niet in de handen van slechts enkelen terecht zou komen, maar zou worden gedemocratiseerd”. Wat ons betreft een loffelijk streven in ieder geval. Tegenwoordig komt rondom AI altijd de vraag of het iets geweldigs wordt of iets verschrikkelijks. Al dan niet aangespoord door science fiction neigen veel mensen naar het tweede. Het verdelen van AI over zoveel mogelijk partijen is een goede stap in de richting van het eerste.

Uiteindelijk pakt Microsoft hier in ieder geval in woorden haar verantwoordelijkheid als een van de grootste partijen op het gebied van AI. Carmona onderstreept dit overigens ook tijdens ons gesprek. Hij noemt het kweken van vertrouwen rondom AI een van de belangrijkste taken van Microsoft. Als men dit ook in de praktijk blijft brengen, dan zijn wij hier uiteraard een groot voorstander van. De cynicus in ons wil het uiteraard eerst zien alvorens we het ook echt geloven. De intenties zijn in ieder geval goed.

Microsoft zit samen met andere grote namen (soms ook concurrenten) in het Partnership on AI.

Een andere manier om AI niet in de handen van te weinig mensen of organisaties terecht te laten komen, is door het aangaan van partnerships. Dat is dan ook wat Microsoft volgens Carmona doet. Het is onderdeel en een van de initiatiefnemers van Partnership on AI, zaken zoals veiligheid, verdeling, samenwerking en werkgelegenheid rondom AI bespreekbaar worden gemaakt. Naast bedrijven zoals Microsoft, maken ook onderzoekers, academici en beleidsmakers onderdeel uit van dit consortium.

De samensmelting van de markt als geheel helpt bij het tegengaan van de slechte uitwassen van AI, volgens Carmona. Zo heeft Microsoft al een security-AI die kan helpen bij het beveiligen van omgevingen. Carmona benadrukt tijdens het gesprek overigens wel meerdere keren dat vooralsnog in ieder geval de mens de eindverantwoordelijkheid moet hebben. Dit wordt op het gebied van security ook onderschreven door bijvoorbeeld Dr. Richard Ford van Forcepoint, die AI een ‘cognitieve prothese’ noemde tijdens een gesprek dat we recent met hem hadden.

Toepassingen van AI op dit moment

Op zich zijn theoretische bespiegelingen over AI zinvol en interessant wat ons betreft. AI is echter niet alleen iets van de toekomst. Je kunt er ook nu al het een en ander mee, zij het voor het grootste gedeelte niet enorm ‘hippe’ dingen. Desgevraagd geeft Carmona enkele voorbeelden waarbinnen AI al een rol speelt. Er wordt al AI toegepast in de industriële sector, die overigens op heel veel vlakken (denk ook aan IoT) vroeg is met nieuwe technologieën. Daar kunnen in een relatieve ‘sand-boxed’ omgeving nieuwe technologieën snel toegepast worden.

In industriële omgevingen moet je denken aan het ontdekken van patronen in data, bijvoorbeeld van IoT-sensoren of camera’s. Hiervoor heb je in eerste instantie machine learning maar uiteindelijk deep learning nodig. Het verschil tussen die twee is dat een AI die gebruikmaakt van deep learning minder afhankelijk is van vooraf geprogrammeerde algoritmes. Deep learning impliceert een grotere mate van zelfstandigheid.

Voorspellen is ook iets waar AI geschikt voor is. Carmona geeft het voorbeeld van straalmotoren van Rolls Royce die zelf het brandstofverbruik kunnen analyseren. Ook predictive maintenance, de mogelijkheid om te voorspellen wanneer een onderdeel vervangen moet worden, maakt gebruik van een AI-oplossing die patronen herkent in data uit vele motoren/vluchten en die patronen kan herkennen in actuele data van een motor.

De eerste stappen op andere vlakken zijn inmiddels ook al gezet. Denk hierbij aan het inzetten van een AI om met klanten te communiceren (chatbot). Ook de analyse van beeld, stemmen en teksten (waar we recent bij Box nog een mooi voorbeeld van zagen) is mogelijk dankzij AI.

Chocola maken van getallen

Bing is op dit moment het grootste AI-product in het portfolio van Microsoft, zoals je op de infographic bovenaan het scherm kunt zien. Daar zijn de dan ook behoorlijk wat projecten gaande om AI te gebruiken bij zoekopdrachten. Een van deze dingen is de Perspective Engine. Dit project is gestart om getallen die je tegenkomt tijdens het zoeken op internet in perspectief te plaatsen.

Als iemand bijvoorbeeld vraagt hoeveel calorieën een portie ijs bevat, dan zegt het aantal zonder referentiekader de meeste mensen niet zo bijster veel. Kun je dit vertalen naar hoelang je moet joggen om dit te verbranden, dan leeft het al een stuk meer. Een ander voorbeeld is het formaat van een land koppelen aan het formaat van een ander land of staat waar men bekend mee is.

Op zich hebben bovenstaande zaken nauwelijks iets met AI te maken. Dit is eigenlijk niet meer dan het uitschrijven van een groot onderzoek en op basis daarvan handmatig de beste verbanden selecteren. Dus calorieën niet koppelen aan wandelen, maar rennen. Dat is gewoon het resultaat van de antwoorden van mensen op vragen.

AI komt er pas bij kijken in de fase waarin men nu zit. Het einddoel is namelijk om een AI zelf per zoekopdracht het juiste perspectief te laten kiezen. Dan krijgt iedereen op termijn in theorie de optimale perspectieven bij het zoeken naar (grote) getallen.

Data gravity

Een centraal concept als het gaat om AI is data gravity. Hiermee wordt bedoeld dat AI de neiging heeft om daarheen te gaan waar de data ook zijn. Deze aantrekkingskracht van data is op zich logisch, zeker als je bedenkt dat alles en iedereen steeds meer data genereren. In theorie is het mogelijk om bijvoorbeeld IoT-data of data van een zelfrijdende auto naar de cloud te sturen voor verwerking. Dat is echter niet bijster efficiënt en praktisch. Vanwege zaken zoals latency en beschikbare totale bandbreedte kan dit zelfs gevaarlijke situaties opleveren. Als een zelfrijdende auto’s alle data van zijn radar, lidar, camera’s en andere sensoren eerst naar de cloud moet sturen voor verwerking, ligt de persoon die over wilde steken al onder de auto.

Sommige zaken kunnen dus simpelweg niet in de cloud verwerkt worden. Die worden lokaal (of aan de edge, zoals het officieel heet) opgeslagen en geanalyseerd. Hiervoor is een AI nodig.

Integratie

Uiteindelijk zal AI in veel verschillende vormen beschikbaar komen. Zelf gebruikt Microsoft sinds een van de vorige grote updates voor Windows 10 bijvoorbeeld een vorm van AI voor de suggesties en systeemmeldingen die je krijgt van het OS. Ben je bijvoorbeeld op basis van je gebruik van de pc al bekend met een bepaald aspect van het besturingssysteem, dan krijg je geen melding te zien of je daar al eens naar hebt gekeken. Worden gebruikers dan continu in de gaten gehouden? Daar is volgens Carmona juist geen sprake van, omdat het proces alleen lokaal draait, in een afgeschermd gedeelte van de pc. Microsoft heeft binnen Dynamics 365 bijvoorbeeld AI opgenomen, om wat Carmona noemt ‘AI-first business applications‘ te ontwikkelen.

Moeten alle applicaties dan standaard worden voorzien van AI? Volgens Carmona is het belangrijk om klein te beginnen. Het is vooralsnog niet nodig en zelfs niet aan te raden om het meteen in de hele organisatie te embedden. Als voorbeeld neemt hij Microsoft zelf. Daar is een compleet nieuwe ‘poot’ opgezet die zich alleen bezighoudt met AI. Daarvandaan worden ook de andere business units van het bedrijf langzaam maar zeker van AI voorzien. De koppeling met Azure is het meest voor de hand liggend, maar zoals we hierboven hebben gezien is er ook al wat integratie met Windows.

AI zal alleen maar verder uitbreiden volgens Carmona, dat ons wel duidelijk na het gesprek. De analogie met het topje van de ijsberg dringt zich op. Als het echt een democratische technologie wordt, dan kunnen we er veel profijt van hebben. Of dat zo zal zijn, moeten we natuurlijk eerst afwachten. Uiteindelijk doe je er als bedrijf wel goed aan om op tijd te beginnen met de integratie van AI. Althans, als we Carmona moeten geloven. Immers, AI is the transformation. We gaan het zeker in de gaten houden.