5min

Ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maakt sinds kort gebruik van Paessler PRTG. De moderniseringsstap, aanvankelijk bedoeld om medische apparatuur in de gaten te houden, moet ertoe leiden dat straks de gehele infrastructuur gemonitord wordt. Zo verzekert LUMC zich ervan dat het medische apparatuur en IT up en running houdt. Mocht er iets fout gaan, dan slaat PRTG alarm en kan de juiste persoon zo snel mogelijk handelen.

Paessler en PRTG zijn gezien het essentiële karakter van monitoring interessant om te volgen. Het bedrijf heeft de ambitie om zoveel mogelijk te monitoren. Naast IT betekent dat bijvoorbeeld ook medische apparatuur en OT. Met regelmaat introduceert Paessler dan ook nieuwe sensoren om zaken die je niet direct aan IT linkt. De vernieuwingen kunnen ook bijdragen aan de ambities van Paessler om een groter marktaandeel te krijgen, zoals in het enterprise segment.

Vanuit die optiek leek het ons interessant om eens te kijken hoe die stappen zich vertalen naar de praktijk. We gingen daarom in gesprek met Willem Bouwman, Technisch Applicatie Beheerder van het LUMC. Hij maakte van dichtbij mee wat het voor de grote organisatie LUMC betekent om over te stappen naar PRTG en allerlei zaken onder te brengen in de monitoringstool.

De zoektocht van LUMC

Bouwman legt uit dat het LUMC op zoek ging naar een nieuwe monitoringstool naar aanleiding van verzoeken vanuit de organisatie. Tot 2019 monitorde het ziekenhuis uitsluitend servers en services, maar vanuit verschillende hoeken binnen de organisatie kwam de vraag of het mogelijk is om medische apparatuur te monitoren. De IT-afdeling bekeek het verzoek en kwam tot de conclusie dat het monitoren van de apparatuur niet lukte met Windows System Center Operations Manager (SCOM), op dat moment de hoofdmonitoringstool.

Naar aanleiding van dit verhaal raadde een leverancier van LUMC aan om PRTG te bekijken. Paessler is behoorlijk actief in de gezondheidszorg, waar het zelfs advertentiecampagnes voor draait om de capaciteiten onder de aandacht te brengen. Wat dat betreft leek er wel een match, al bekeek LUMC ook andere monitoringsoplossingen. Op basis van de gezochte features en de prijs koos het ziekenhuis PRTG.

Van proef naar bredere uitrol

Toen de keuze gemaakt was, ging LUMC bekijken hoe PRTG beviel voor het monitoren van de medische apparatuur. Denk aan de afdeling radiotherapie, waar sensoren toegepast worden om apparaten in de gaten te houden. De afdeling heeft zo de garantie dat, mocht er iets misgaan met de scanapparatuur, er een alarmbel afgaat en zo snel mogelijk een deskundige ingeschakeld wordt om het op te lossen. De afdeling radiotherapie heeft daardoor de zekerheid dat het up en running blijft.

Bouwman geeft aan dat de eerste stappen binnen PRTG eigenlijk heel erg bevielen. Met name op vlak van snelheid en inzicht ziet hij winst. Daarnaast prijst hij dat PRTG intuïtiever is dan de tool die hij en zijn team gewend waren.

De voordelen leidden ertoe dat het oorspronkelijke monitoringsplan op de schop ging. Het ziekenhuis was eigenlijk van plan om SCOM te blijven gebruiken voor alle Windows-gerelateerde zaken en PRTG voor de medische kant. LUMC is van nature namelijk erg Windows-georiënteerd. Aangezien iedereen binnen de organisatie die PRTG gebruikte meer met de tool aan de slag wilde, gaat alle IT ook over.

Hoe verloopt de overstap?

Een zo goed als volledige overstap van LUMC naar PRTG monitoring neemt dus enkele jaren in beslag. Het ziekenhuis moet namelijk een vrij uitgebreid landschap in de monitoringstool onderbrengen. Als je alleen al naar de IT kijkt, dan gebruikt LUMC meer dan 1000 servers. Daar hoort een grote hoeveelheid applicaties bij. Voor zo’n uitgebreid IT-landschap moeten allemaal sensoren geconfigureerd worden. En dan hebben we het alleen nog maar over de IT. In potentie zijn er ook nog eens duizenden medische apparaten te monitoren.

Daarnaast past LUMC wat methodes toe om PRTG in te richten zoals dat binnen zijn landschap past. Die methodes leiden ertoe dat het overstappen op PRTG ook wat langer duurt dan bij sommige andere bedrijven. “We hebben PRTG iets anders opgezet, in meerdere silo’s. Een stuk is voor ons eigen netwerk, er is het medisch netwerk en in weer een ander stuk hangen allemaal beveiligingstoepassingen zoals brandbeveiligingscamera’s. Het zorgt voor een wat andere opzet in PRTG. Dat neemt ook tijd in beslag, ook met alle servers overzetten. Daarvoor liep het contact met de desbetreffende beheerder. We zeiden: “we gaan van pakket a naar pakket b, we geven je wat training en op een bepaald moment gaan we over”, aldus Bouwman.

Bouwman wijst gelijk op hoe LUMC hulp kreeg en biedt met PRTG. Samen met de andere beheerder volgde Bouwman een training bij Wizzbit, de Paessler-partner die ook het plan van LUMC toetste. Wizzbit biedt benodigde hulp bij de migratie en geeft tips. Op basis van wat Bouwman en zijn collega leerden bij Wizzbit, stelden ze een handleiding op van hoe zij services toevoegen aan PRTG. Het ziekenhuis werkt nu in principe zo dat afdelingen zelf de services mogen toevoegen aan de monitoringstool. Bij eventuele problemen is de hulp van IT in te schakelen.

Uitbreiden en optimaliseren

Uiteindelijk hoopt LUMC PRTG eind 2023 volledig te hebben ingericht. Voor die tijd wil Bouwman nog dat het ziekenhuis netwerkmonitoring onderbrengt in PRTG. Daarnaast zijn er medische afdelingen die nog over kunnen. Voor netwerkmonitoring gebruikt men nu nog de open-source tool Zabbix, waarvan Bouwman de beheercapaciteit als minimaal ervaart. De overstap naar PRTG door de netwerkbeheerders moet echter nog gebeuren, omdat zij graag hun eigen tool blijven gebruiken. Bouwman hoopt ze dan ook over te kunnen halen voor PRTG te kiezen.

Verder geeft Bouwman aan dat voor 2023 nog wat optimalisatie plaats moet vinden. “We hebben bijvoorbeeld maandelijks onderhoud aan de server. Als een server wordt gereset, dan gaan allemaal alarmbellen af. Het is iets dat we moeten finetunen, zodat de server in maintenance mode gaat en PRTG niet gelijk afgaat.”

De hele stap moet ervoor zorgen dat het monitoren van de complete omgeving straks veel soepeler verloopt. Bouwman is in ieder geval tevreden met de progressie van LUMC sinds het aan de overstap naar Paessler PRTG begon. Het is nu zaak om extra stappen te zetten en volledig over te gaan op de monitoringstool.