4min

Diversiteit krijgt veel aandacht tegenwoordig. In het algemeen is dat een goede zaak. Diversiteit binnen een technologie stack is echter niet altijd even positief: voor elk nieuw systeem, functie, tool, service of subroutine is er altijd een integratie- en migratielast, en een hele reeks andere beheerlasten die moeten worden uitgevoerd.

Nutanix, dat zich profileert als een uniform hybride multi-cloud (misschien zelfs poly-cloud, een implementatiescenario waarbij individuele grote applicatieworkloads over verschillende instanties worden verdeeld) bedrijf dat cloud onzichtbaar maakt, heeft nu zijn vijfde wereldwijde Enterprise Cloud Index (ECI) onderzoeksrapport gepresenteerd.

Dit soort rapporten worden natuurlijk zelden (of nooit) uitgevoerd met een zorgvuldig opgestelde boodschap op de achtergrond en een analyse ‘gevormd’ om de missie van het bedrijf waar te maken, dus is dit allemaal onzin of zit er inhoud in?

Lees ook: “Nutanix gaat de cloud onzichtbaar maken”

Onzin of inhoud?

Het bedrijf zegt dat het onderzoek van dit jaar laat zien dat de IT-infrastructuur steeds diverser wordt en dat organisaties voor de uitdaging staan om gegevensbeheer (data management) en -controle te integreren. Nutanix zegt te hebben vastgesteld dat de meerderheid van de IT-teams gebruik maakt van meer dan één IT-infrastructuur, een trend die naar verwachting in de toekomst verder zal toenemen.

Maar volgens Nutanix, het bedrijf dat technologie voor cloudzichtbaarheid en infrastructuurbeheer verkoopt; veel organisaties worstelen met de zichtbaarheid van data in verschillende omgevingen. Slechts 40% geeft aan volledig inzicht te hebben in waar hun data zich bevinden. Nutanix zocht hier duidelijk naar zichtbaarheidsproblemen omdat het dit probleem van cloud disconnect wil oplossen. Feit is wel dat het een serieus probleem is. Er is een heel debat gaande rond inzicht in de cloud, dat niet enkel zichtbaarheid omvat, maar ook waarneembaarheid in het bredere domein van Application Performance Management (APM) en andere aanverwante disciplines.

“De komende jaren zullen er honderden miljoenen applicaties worden gecreëerd, die ongekende hoeveelheden data zullen genereren”, aldus Lee Caswell, SVP van product- en oplossingenmarketing bij Nutanix. “Organisaties worstelen met het huidige applicatie- en databeheer over de edge, verschillende clouds en in de core.”

Caswell zegt dat zijn team luistert naar applicatie ontwikkelaars van software die in cloud-native omgevingen werken en de feedback is dat er in de markt behoefte is aan een cloud operating model dat helpt bij het bouwen, uitvoeren, gebruiken en beheren van een hybride multi-cloud om alle soorten applicaties te ondersteunen.

Drastische verschuiving naar meerdere IT omgevingen

In de afgelopen vijf jaar dat het ECI onderzoek is uitgevoerd, is de houding van respondenten drastisch verschoven in de richting van het gebruik van meerdere IT-omgevingen. In 2018 zei meer dan de helft van de respondenten dat ze van plan waren alle workloads ooit uitsluitend in een private cloud of de publieke cloud te draaien.

In plaats van te werken aan consolidatie op een bepaalde infrastructuur of IT operating model, zoals in 2018 wenselijk leek, stellen de meeste ondernemingen nu dat het onvermijdelijk is (en er zelfs voordelen zijn) om workloads te spreiden over de public cloud, on-premis omgevingen en de Edge.

“Het doel voor organisaties is nu om dit hybride model efficiënter te maken, vooral bij het beheer van IT-omgevingen van de Edge naar de Core. De groeiende mate van diversiteit in cloudimplementaties zorgt voor een enorme complexiteit bij het beheer van applicatiedata over de verschillende cloudomgevingen heen”, aldus Caswell en zijn team in een technische verklaring.

Nutanix wijst (wellicht onvermijdelijk) op de behoefte aan tools waarmee organisaties hun applicaties en data op uniforme wijze kunnen uitleveren, verplaatsen, beheren, monitoren en beveiligen vanuit één console – een beetje wat Nutanix dan doet, toch?

Uniform control plane

Bijna alle respondenten zeggen baat te hebben bij één uniform control plane om applicaties en data in diverse omgevingen te beheren. De meeste organisaties gebruiken meer dan één type IT-infrastructuur en bijna allemaal zijn ze het erover eens dat het ideaal zou zijn om één enkel platform te hebben om ze allemaal consistent te beheren.

Volgens Nutanix: “Data bepaalt de infrastructuurbeslissingen binnen ondernemingen, waarbij data-security, -bescherming en -herstel en soevereiniteit de belangrijkste drijfveren zijn. Zichtbaarheid is echter een steeds grotere uitdaging. Hoewel 94% van de respondenten het ermee eens is dat volledige zichtbaarheid belangrijk is, geeft slechts 40% van de ECI-respondenten aan volledig zicht te hebben op waar hun data zich bevinden.”

Bijna alle respondenten (96%) zijn begonnen met het gebruik van open source Kubernetes orchestation. Maar zij noemen het ontwerpen en configureren van de onderliggende infrastructuur, opslag- en databaseservices als een van de grootste uitdagingen waarmee zij nog steeds worden geconfronteerd bij hun Kubernetes-implementaties.

Nutanix stipt uitdaging aan

Oké dus ja, het is een ‘onafhankelijke’ analyse (uitgevoerd door Vanson Bourne) waar Nutanix duidelijk baat bij heeft. Dat gezegd hebbende, het is vaak wel de moeite waard deze rapporten te lezen om een algemene trend in de marktbewegingen vast te stellen. In dit rapport is een enorme bezorgdheid over infrastructuur te zien, die logischerwijs ook Infrastructure-as-Code en cloud developer architectures omvat die bepleiten dat op kernel-niveau gaan configureren. Iets waar we tien jaar geleden niet over spraken, dat we ervan uitgingen dat public cloud betekende dat de hyperscaler het wel zou regelen. Iedereen die een AWS re:Invent-conferentie heeft bijgewoond weet dat Adam Selipsky, CEO van AWS, heel eerlijk is geweest over het feit dat de complexiteit van de cloud in het verleden niet goed onder de aandacht is gebracht en dat er nu veel meer automatisering nodig is voor goede controle.

We zouden door kunnen gaan, maar het punt is aantoonbaar gemaakt, Nutanix wijst op de uitdaging van diversiteit, zichtbaarheid en complexiteit en het wil graag helpen.

Tip: Wat is Nutanix en hoe verovert het de hybrid- en multi-cloud-wereld