7min

AWS re:Invent was het event om te overtuigen dat AWS nog steeds voorop loopt qua innovatie. Er waait sinds corona een andere wind in de IT-wereld en met de introductie van generatieve AI is die wind nog wat harder gaan waaien. Waar Google en Microsoft meezeilen op die wind, lijkt AWS vooral tegenwind te hebben.

De nieuwe wind in de IT-wereld vraagt om meer simpliciteit. Organisaties willen sneller innoveren, maar niet door extreem veel complexiteit toe te voegen. Innovatieve oplossingen mogen best complex zijn, als ze maar eenvoudig zijn te implementeren en beheren. IT-beslissers worden met dergelijke oplossingen momenteel over de streep getrokken. Het probleem dat we bij AWS zien, is dat ze die taal niet lijken te spreken. AWS is groot geworden door vooral de ontwikkelaars aan te spreken. Dat zie je ook terug in de keynotes waar men extreem complexe processen blijft bespreken. Vandaag de dag hebben de CIO’s de touwtjes steviger in handen, zij haken af bij die complexe verhalen.

AWS spreekt vooral technische mensen aan, niet de IT-beslisser

AWS spreekt vooral de ontwikkelaars aan om die 5001 PaaS-oplossingen aan de man te brengen. Als ze namelijk iets hebben bij AWS, dan is het keuze. AWS heeft enorm veel diensten, variatie en keuzevrijheid. Als je een cloud gebaseerde software-oplossing wil bouwen en volledige vrijheid wil, dan ben je bij AWS aan het juiste adres. Dat is ook de taal die AWS spreekt, die van de ontwikkelaar. Wil je echter meer simpliciteit zodat je sneller kan innoveren, dan ben je vaak ook gebaat bij een selectieve menukaart. Google Cloud en Microsoft Azure hebben dan steeds vaker een streepje voor. Daar zit ook meteen een groot verschil tussen de cloudspelers. AWS is goed in enorm veel diensten ontwikkelen en variatie aanbieden, maar slecht in het in de markt zetten van een product.

Door het simpel te houden, kan je sneller innoveren

Bij Google en Microsoft hadden ze een aantal jaar geleden al door dat AWS probeert om zoveel mogelijk diensten te ontwikkelen en de klant enorm veel keuze te bieden. Het voordeel dat AWS alles biedt, is ook het nadeel. Dat enorm portfolio zorgt voor complexiteit, want het overzicht ben je al snel kwijt. Ook is er een verwachtingspatroon van ontwikkelaars dat elk smaakje en aanpassing mogelijk moet zijn. Dat maakt oplossingen een stuk complexer om te beheren.

Bij Google en Microsoft durven ze keuzes te maken en kiezen ze voor overzicht en meer simpliciteit. Zo kunnen ze hun cloud meer als product in de markt zetten. Als we Google Cloud als voorbeeld nemen, die partij heeft net als AWS een breed cloudportfolio waarin je in principe al je workloads kan draaien. Op een PaaS-niveau zijn er echter keuzes gemaakt. Google biedt een aantal standaardoplossingen waar de markt behoefte aan heeft. Wil je toch een alternatief product of variatie, dan ben je aangewezen op de marketplace of mag je het zelf uitrollen. Daarmee dwingt Google zijn klanten om meer met de standaardoplossingen te werken. De keuze is weliswaar beperkter, maar voor 99 procent van de organisaties is dat prima.

Het is een beetje hetzelfde als een te grote menukaart in een restaurant. Als je 20 opties hebt ben je in 5 minuten wel klaar met kiezen. Heb je 20 opties met nog eens 200 variaties, dan duurt het veel langer.

Amazon Bedrock presentatie maakte generatieve AI te ingewikkeld

Die complexiteit zagen we ook terug in de keynotes rondom Amazon Bedrock. Ook AWS springt natuurlijk op de generatieve AI-trein, maar de manier hoe het Bedrock en generatieve AI presenteerde was opnieuw te ingewikkeld. De ontwikkelaars die met AI bezig zijn kunnen het nog wel volgen, maar de gemiddelde IT-beslisser is binnen 2 minuten afgehaakt. Bij AWS vindt men het nog steeds nodig om heel specifiek uit te leggen hoe je zo’n large language model (LLM) kan dupliceren en aanpassen, waarbij het hele proces van data koppelen, vectors maken en opschalen met Ray werd besproken. Voor de gemiddelde ontwikkelaar die nog niet met AI bezig is, was het bijbenen om het te snappen. Daar slaat AWS wat ons betreft de plank mis. Prima als er tijdens het event in een zaaltje ergens dit soort informatie wordt gedeeld, maar niet in je openingskeynote. Daarmee laat AWS zien dat het niet weet hoe het een product aan de man brengt richting de IT-beslissers.

Ook was het veelzeggend dat tijdens de keynote werd verteld dat klanten die al met Amazon Bedrock aan de slag zijn gegaan, toch vooral ondersteuning nodig hebben van AWS om het allemaal goed aan de praat te krijgen. Daarmee bevestigt AWS eigenlijk dat ze veel van die complexe handelingen rondom LLM’s nog niet eenvoudig genoeg hebben geautomatiseerd.

Niet chique: indirecte uithalen naar concurrentie

Wat je vaak ziet bij grote Amerikaanse bedrijven die onder druk komen te staan is dat ze gaan uithalen naar de concurrentie. Als ze echt laag zakken wordt het bij naam en toenaam. Ook AWS heeft zich laten verleiden tot deze minder chique praktijken. Dat hadden we niet verwacht. In het geval van AWS door situaties te schetsen waarbij iedereen weet welke concurrent er bedoeld wordt. Zo werd er iets gezegd over een overstroming en brand in een datacenter waardoor een availability zone van Google Cloud in Parijs wekenlang offline was. Het is overigens niet zo dat AWS nooit last heeft van storingen. Ook werd er gerept over het feit dat Amazon nu al zijn vierde generatie ARM Graviton processor heeft gepresenteerd, terwijl de concurrentie nog moet beginnen. Microsoft Azure heeft een paar weken geleden zijn eerste ARM-chips gepresenteerd en die komen er nu aan.

Dat AWS kiest voor de route om zo over concurrenten te praten mag. Het was echter CTO Werner Vogels die enkele jaren geleden tegen Techzine zei dat hij het kinderachtig vond toen Oracle exact hetzelfde deed over AWS. Dat men zich moet focussen op eigen innovaties en vooral moet luisteren naar de feedback van eigen klanten. Dan is dit op zijn zachtst gezegd niet chique. Uiteindelijk is het vooral een teken van zwakte, want als je de concurrentie moet neerhalen, betekent het dat je zelf te weinig gereinvent hebt. Het bevestigt daarmee ook de druk die AWS zichzelf oplegt. Kennelijk wil het bedrijf koste wat het kost marktleider blijven. In Europa is AWS al lang geen marktleider meer. In veel landen is Microsoft al de grootste cloud. Dat zien we niet snel veranderen, zeker niet met de opkomst van generatieve AI.

AWS kan generatieve AI concurrentie niet aan

Re:Invent 23 was het moment voor AWS om te laten zien hoe goed ze kunnen innoveren. Laten zien dat zij de leider zijn op het gebied van AI. Helaas is dat niet het geval. Bij Google en Microsoft is de opmars van generatieve AI als een godsgeschenk ontvangen. Ze hebben ook direct actie ondernomen en zijn de technologie enorm breed aan het toepassen in hun oplossingen, ook richting eindgebruikers. Zo krijgen Google Cloud en Google Workspace Duet AI. Microsoft zet in op Copilot voor Microsoft 365, Dynamics en Github. In de zoekmachines verschijnt Bing Chat en Google Bard. AWS is hier de grote verliezer. Het bedrijf kan de technologie niet zo snel naar een groot publiek brengen en daarmee minder snel ervaring en expertise opdoen. Dergelijke oplossingen heeft Amazon niet.

Amazon Q moet concurreren met Duet AI, Microsoft Copilot en ChatGPT

Amazon Q moet een concurrent worden van die bekende generatieve AI-oplossingen. Waar je Duet AI en Copilot echter simpelweg kan activeren met een vinkje binnen de SaaS-oplossing, zal je Amazon Q zelf moeten uitrollen in je organisatie. Om te beginnen moet je zelf alle bedrijfsdata gaan koppelen aan Q. Dat zorgt meteen voor een enorme drempel.

Het koppelen van allerlei databronnen aan een oplossing als Q hoeft op zich niet heel complex te zijn. Bij andere generatieve AI-oplossingen kan je ook al variaties maken met eigen data. Men moet echter ook rekening houden met compliance en governance, iets wat het al wat complexer maakt. Simpelweg een ERP-, HCM-, Finance-, of CRM-systeem koppelen aan zo’n oplossing kan ook zorgen dat data binnen een organisatie veel te breed beschikbaar komt. Wat dat betreft klinkt een overkoepelende generatieve AI-bot vooral in theorie leuk. In de praktijk is het waarschijnlijk veel veiliger om te vertrouwen op de generatieve AI-oplossingen die grote ERP- en CRM-spelers zelf gaan ontwikkelen binnen hun oplossingen. Die zullen waarschijnlijk qua mogelijkheden ook altijd superieur zijn omdat ze hun eigen software veel beter kennen en ook direct acties kunnen uitvoeren.

Amazon Bedrock staat al 127 – 4 achter

Met machine learning en Amazon SageMaker heeft AWS een sterk product. Maar voor generatieve AI is dat niet gelukt. Waar AWS normaliter veel keuze biedt, zoals eerder beschreven misschien wel teveel, blijft het met generatieve AI juist ver achter. Amazon Bedrock biedt in de Amerikaanse regio’s nu 20 LLM’s, maar in Europa slechts 4. Google biedt met Vertex AI op dit moment 127 LLM’s, waarvan een groot aantal ook al gespecialiseerd zijn en dus meer mogelijkheden bieden. De data kan worden opgeslagen in tien landen, waaronder een flink aantal in Europa: Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk staat Bedrock dus met 127 – 4 achter in Europa.

AWS moet zichzelf opnieuw uitvinden (reinvent…)

Als AWS marktleider wil blijven, zal het zichzelf moet herpositioneren. Het kan niet enkel op die technische persona blijven focussen. Het zal ook met een eenvoudiger business verhaal moeten komen en het portfolio daar beter op afstemmen. Als AWS dat niet doet, gaat de druk nog verder toenemen en zullen ze ingehaald worden door de concurrentie.

Wij denken overigens niet dat AWS dingen echt wezenlijk anders zal gaan doen, het bedrijf en de technische mensen die er werken gedijen uiteindelijk het beste in zo’n technische community. Daarbij kan AWS elk jaar met honderden aankondigingen komen rondom re:Invent. Het betekent echter wel dat het management zich daar ook bij neer zal moeten leggen en dat het op termijn door Microsoft en misschien ook wel door Google gepasseerd zal worden. AWS blijft dan niet de grootste cloudspeler, maar wel de cloudspeler met het grootste portfolio en de meeste vrijheid hoe je die kan toepassen. Hopelijk wordt het dan ook weer iets chiquer.

Voor AWS re:Invent maakten we al een podcast over de positie van AWS en hoe de cloudmarkt aan het veranderen is.