min

Tags in dit artikel

,

Inleiding en start

Vrijwel alle Linux-distributies timmeren hard aan de weg om de installatie en configuratie van wirelesskaarten en usb-dongles (kortweg wlan) zo gemakkelijk mogelijk te maken. In hoog tempo worden er nieuwe drivers gepubliceerd en worden er nieuwe configuratieprogramma’s ontwikkeld om het installeren en configureren van je wlan zo eenvoudig mogelijk te maken.

Het komt echter nog vaak genoeg voor dat iemand net die kaart of usb-dongle heeft, die niet goed herkend wordt of die simpelweg niet eens aan de praat raakt. Of dat de netwerk-devices wel herkend worden, maar dat de configuratie niet naar wens verloopt. Een reden om het dan maar op te geven? Nee. Naast het feit dat de ondersteuning voor wlan steeds beter wordt, is het met Linux mogelijk om op meerdere manieren je wlan te installeren en te configureren.

Hoe om te gaan met deze tutorial?


Deze tutorial is niet bedoeld om blindelings alle stappen te volgen. Het installeren en configureren van je wlan verschilt namelijk per kaart en per Linuxdistributie. Er zijn echter een aantal algemene routines, die prima toepasbaar zijn voor iedereen.

Deze tutorial wil daarom meer inzicht in de beschikbare programma’s bieden voor Linuxgebruikers, om hen daarmee te helpen handmatig wlan te installeren en te configureren. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de twee grote Linxdistributies (Ubuntu 8.04 ‘Hardy Heron’ en Fedora 9 ‘Sulphur’). Waar nodig zal ook aangegeven worden dat je er rekening mee moet houden dat de variabelen voor jouw situatie anders zijn dan zoals ze beschreven staan. Deze tutorial is primair uitgewerkt met behulp van Fedora 9.

Het eerst gedeelte zal voornamelijk gaan om meer algemene routines, die voor vrijwel elke Linuxdistributie gelijk zijn. Wanneer het echter gaat om installeren en configureren, dan zal er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen Ubuntu en Fedora. Deze opzet zal voor de volgende pagina’s van deze tutorial gehandhaafd blijven:
  • Eerst een algemeen toepasbaar gedeelte.
  • Vervolgens een uitleg, die toegespitst is op Ubuntu.
  • Dan een uitleg, die toegespitst is op Fedora.

Getting Started


Wat hebben we allemaal nodig?
  • Een pc met daarop een werkende versie van Linux
  • Een wireless-kaart of USB-dongle, die niet herkend wordt
  • Geduld en een ‘bakkie troost’
Daarnaast zullen we veel gebruik maken van de commandline in een terminalvenster. Als je niet goed raad weet met de commandline, dan is het ten zeerste aan te raden om de Linux Commandline Basics-tutorial door te nemen.

Op je Linuxbak zijn waarschijnlijk de meeste tools, die we nodig hebben wel geïnstalleerd. Maar voor de volledigheid volgt hier nog een lijstje met wat we zeker zullen gebruiken:
Mocht er één van deze programma’s niet aanwezig zijn, installeer deze dan eerst via de softwaremanager van je distributie. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen deze pakketten beschikbaar zijn via de officiële repositories. Zo niet, klik dan even op de naam van het pakket voor de officiële website.