Topmanagers willen steeds vaker dat hun medewerkers over AI-vaardigheden beschikken en zoeken ook vaak nieuwe kandidaten die al over deze vaardigheden beschikken. Dit concludeert RPA-specialist UiPath in een recent onderzoek.

Volgens het onderzoek investeren bedrijven wereldwijd steeds meer in automatisering of tooling voor kunstmatige intelligentie (AI) om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. Ongeveer 70 procent van de onderzochte bedrijven en C-level managers geeft aan al in deze technologieën te hebben geïnvesteerd. Ongeveer 18 procent geeft aan dit al daadwerkelijk in alle afdelingen in te zetten.

Kennis automatisering en AI belangrijk

Het toenemende gebruik van automatiseringstools en AI betekent ook dat medewerkers hier goed mee bekend moeten zijn en hiermee kunnen omgaan. Van de ondervraagde topmanagers geeft een grote meerderheid dat het voor werknemers in niet-technische functies belangrijk is om een basiskennis te hebben van automatisering en AI. Dit omdat zij met automatiserings- en AI-technologie in aanraking komen.

Voor het aannemen van nieuwe medewerkers zien de topmanagers vaardigheden op het gebied van automatisering en AI als een belangrijke asset. Meer dan de helft vindt dit belangrijk en een grote meerderheid kiest bij gelijke geschiktheid vooral de kandidaat die over deze vaardigheden beschikt.

Daarnaast zijn topmanagers volgens medewerkers ook zelf meer bereid in trainingen voor automatisering en AI voor hun medewerkers te investeren. Dit om hun medewerkers succesvol te laten zijn in dat wat zij voor het bedrijf uitvoeren.

Betere carrièrekansen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat medewerkers met automatiserings- en AI-vaardigheden betere carrièrekansen hebben dan andere werknemers. Ze kunnen meer verantwoordelijkheden krijgen en meer salaris.

De onderzoekers van UiPath concluderen dat het werken met automatisering en AI belangrijk is voor de toekomst. De meeste topmanagers geven dit aan. Ook hebben de huidige pandemie en het thuiswerken ervoor gezorgd dat de meeste topmanagers inzien dat deze vaardigheden belangrijk zijn. Ook heeft de huidige situatie ervoor gezorgd dat er steeds meer werknemers en kandidaten nodig zijn die over deze vaardigheden beschikken.